Kuulutukset


Kesäkuun 1. päivänä 2017 voimaan astuneen uuden kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaisesti kunnan ilmoitukset saatetaan jatkossa tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.


Naantalin kuulutukset ja työpaikkailmoitukset ovat ensisijaisesti luettavissa kaupungin kotisivuilta. Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset (mm. maankäyttö- ja rakennuslaki, maa-aineslaki, ympäristönsuojelulaki) sekä valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kuulutukset pidetään toistaiseksi edelleen nähtävänä ilmoitustaululla. Osa kuulutuksista julkaistaan myös lehdissä harkinnan mukaan.


Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalon 1. kerroksessa osoitteessa Käsityöläiskatu 2.


Sähkökaapelien asentaminen mereen väleille Hanka-Kramppi ja Sepänniemi-Lehtoranta-Korkkisluoto-Härmistö, Caruna Oy
Vesilain mukainen lupahakemus
19.3.2018
Lue lisää
Prosessikadun jatkeen katusuunnitelma on julkisesti nähtävillä 16.3. – 5.4.2018

16.3.2018
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 14.3.2018
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
15.3.2018
Lue lisää
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan 8.3.2018 kokouksen pöytäkirjan nähtävilläolo

12.3.2018
Lue lisää
Paineviemärin ja sähkökaapelin asentaminen Naantalinsalmen pohjaan
Vesilain mukainen lupahakemus
12.3.2018
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 7.3.2018
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
8.3.2018
Lue lisää
Tonttijaon muutos, Lyhdetie

7.3.2018
Lue lisää
Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

2.3.2018
Lue lisää
Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos

2.3.2018
Lue lisää
Tarkastuslautakunnan pöytäkirjojen nähtävänäpito

1.3.2018
Lue lisää
Öljynjalostamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen päätelmien vuoksi
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös
26.2.2018
Lue lisää
Vaikuta vesiin - vesienhoidon kerskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

8.1.2018
Lue lisää
Helsinki-Turku-rautatieyhteys, esiselvitys ja vaikutusten arviointi -raporttiluonnos

29.1.2006
Lue lisää
16.11.2017


Katso myös:


Ajankohtaiset tiedotteet


Avoimet työpaikat


Kuulutukset RSS-syötteenä

Kuulutukset RSS-syötteenä NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kuulutukset".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.