Kuulutus 29.1.2006

Kuulutukset

Kesäkuun 1. päivänä 2017 voimaan astuneen uuden kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaisesti kunnan ilmoitukset saatetaan jatkossa tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.


Naantalin kaupunki luopuu kesäkuun alusta julkisten kuulutusten ilmoitustaulun käytöstä omien kuulutustensa ja ilmoitustensa osalta. Jatkossa Naantalin kuulutukset ja työpaikkailmoitukset ovat luettavissa ilmoitustaulun sijaan kaupungin kotisivuilta.


Valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten sekä muun erityislainsäädännön (mm. maan-käyttö- ja rakennuslaki, maa-aineslaki, ympäristönsuojelulaki) edellyttämät kuulutukset pidetään toistaiseksi myös jatkossa nähtävänä ilmoitustaululla.


Tarvittaessa ilmoituksia julkaistaan myös lehdissä harkinnan mukaan.


Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalon 1. kerroksessa osoitteessa Käsityöläiskatu 2.

Turun Korjaustelakka Oy:n ympäristölupa

26.9.2017
Lue lisää
Yli-Kaivolan asemakaava ja asemakaavan muuttaminen Naantalin Luonnonmaalla

22.9.2017
Lue lisää
V-S aluepelastuslautakunnan 12.9.2017 kokouksen pöytäkirjan nähtävilläolo
Kuulutus
22.9.2017
Lue lisää
Yli-Kaivolankujan katusuunnitelma on julkisesti nähtävillä 22.9.–23.10.2017

22.9.2017
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 20.9.2017
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
21.9.2017
Lue lisää
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Turun Seudun Energiantuotanto Oy

20.9.2017
Lue lisää
Aluehallintoviraston ympäristösuojelulain mukainen päätös, Orkla Foods Finland Oy

15.9.2017
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 13.9.2017
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
14.9.2017
Lue lisää
Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu päätöstä koskeva valitus
Kuuleminen valituksen johdosta
13.9.2017
Lue lisää
Asemakaavan muuttaminen Luolalan teollisuusalueella, Mauste-Sallinen Oy

8.9.2017
Lue lisää
Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, Torpparintie
Julkipanokuulutus
5.9.2017
Lue lisää
ELY:n päätös Neste Oyj:n Naantalin jalostamon tarkkailuohjelman muutoksen hyväksymisestä
Kuulutus
1.9.2017
Lue lisää
Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesitalousasiassa

28.8.2017
Lue lisää
Puolustusvoimien kutsuntakuulutus 2017
Asevelvollisuuslain ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta nojalla toimitetaan vuonna 1999 syntyneiden sekä muiden kuulutuksessa mainittujen asevelvollisten kutsunnat Varsinais-Suomessa, Sata-kunnassa ja Ahvenanmaalla vuonna 2017.
17.7.2017
Lue lisää
Raision kaupungin terveysvalvontajaoston kokoontumispäivät ja pöytäkirjojen nähtävillä pito vuonna 2017

22.12.2016
Lue lisää
13.6.2017
Katso myös:


Ajankohtaiset tiedotteet


Avoimet työpaikat


Kuulutukset RSS-syötteenä

Kuulutukset RSS-syötteenä NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kuulutukset".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.