Johtosäännöt ohjaavat hallintoa

Valtuuston hyväksymät johtosäännöt määräävät viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä.


Kunta päättää hallintonsa järjestämisestä, jota varten kaupunginvaltuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt.


Johtosäännöisssä määrätään kaupungin eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä.


Valtuusto siirtää johtosäännöillä päätösvaltaansa kunnallisille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.


Samalla valtuusto voi antaa viranomaiselle oikeuden siirtää eli delegoida sille siirrettyä toimivaltaa edelleen.


Johtosäännöt (pdf)
28.9.2018

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Johtosäännöt".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.