Oppisopimuskoulutus

Oppisopimus on määräaikainen työsuhde, joka koostuu pääosin työpaikalla tapahtuvasta työharjoittelusta.

 

Oppisopimuskoulutuksessa työssä oppimista täydennetään oppilaitoksissa järjestettävillä tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimuksen tarkoituksena on suorittaa ammatillinen perus- tai jatkotutkinto.

 

Kaupunki kouluttaa oppisopimuskoulutuksen avulla sekä omaa vakinaista henkilöstöään että myös osittain rekrytointitarkoituksessa uutta henkilökuntaa. Oppisopimuskoulutus on jo vuosien ajan ollut myös osana kaupungin työllistämispalvelua.

 

Kaupungille on näin ollen mahdollista hakeutua oppisopimuskoulutukseen myös ulkopuolelta ( esim. työttömät tai nuoret ensimmäistä ammattia hakevat henkilöt).

 

Oppisopimusasiat hoidetaan pääsääntöisesti keskitetysti kaupungin henkilöstöhallinnossa, mutta oppisopimuspaikkoja voi myös kysyä siitä työyksiköstä, jonka toimialaan kuuluvaan ammattiin aikoo kouluttautua.

 

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta saa oppisopimustoimistosta ja työvoimatoimistosta.

10.6.2013

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Oppisopimuskoulutus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.