Rikostaustan selvittäminen

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen: ohje rikostaustaotteen tilaamiseksi.

 

Alaikäisten lasten kanssa työskentelemään valittavien henkilöiden pitää esittää työnantajalle rikostaustaote. Ote vaaditaan niin työ- ja virkasuhteisiin kuin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin liittyvään työskentelyyn valitulta henkilöltä, jonka työsuhde kestää yhden vuoden aikana vähintään kolme kuukautta. Rikostaustaotteella varmistetaan, ettei valittava henkilö ole syyllistynyt seksuaali-, huumausaine-, väkivalta- tai lapsiin kohdistuviin rikoksiin.

 

Rikostaustaotteen voi tilata ainoastaan työnhakija itse. Työnantajalla ei ole oikeutta tilata otetta, eikä työnhakija voi valtuuttaa työnantajaa tilaamaan sitä puolestaan. Työnantaja ei kerää eikä tallenna rikostaustaotteessa olevia tietoja, vaan merkitsee otteen esitetyksi.

 

Rikostaustaote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi, kun se esitetään työantajalle. Otteen hinta on 13,40 €.

 

Otteen tilaaminen

 

Rikostaustaote tilataan Oikeusrekisterikeskuksesta. Otteen voi tilata vapaamuotoisella hakemuksella tai käyttämällä Oikeusrekisterikeskuksen sivuilla olevaa lomaketta. Hakemuksen voi toimittaa postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Puhelimitse esitettyjä hakemuksia ei käsitellä. 

Rikostaustaote lähetetään tilaajan kotiosoitteeseen.

 

Vapaamuotoisessa hakemuksessa mainittava:

 

  • että henkilö haluaa tilata lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarkoitetun otteen rikosrekisteristä
  • tilaajan täydellinen nimi
  • henkilötunnus
  • tilaajan postiosoite ja puhelinnumero tai muu yhteystieto
  • työnantaja tai viranomainen, jota varten ote tilataan
  • virka tai tehtävä, jota varten ote tilataan
  • päivämäärä ja allekirjoitus.

 

Sähköpostilla tehty hakemus voidaan hyväksyä ilman allekirjoitusta, jos hakemuksen alkuperäisyyttä ja eheyttä ei ole syytä epäillä.

 

 

25.4.2013

 

 

 

 

 

Lisätietoja

  

Oikeusrekisterikeskus

Postios.: PL 157, 13101 Hämeenlinna

Käyntios.: Linnankatu 3 b

Asiakaspalvelu:

p. 0100 86208 tai 010 36 65662

faksi 010 36 65783

oikeusrekisterikeskus(at)om.fi

 

Tilaa rikostaustaote

 

Lomake rikostaustaotteen tilaamiseksi 

 

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Rikostaustan selvittäminen".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.