Työyhteisöstä tutkittua tietoa

Naantalin kaupungin henkilökunta antoi vuoden 2010 Kunta10 -tutkimuksessa erinomaisen arvosanan kaupungille työnantajana.

Naantalin kaupunki osallistuu säännöllisesti Työterveyslaitoksen toteuttamaan Kunta10-työyhteisökyselyyn, josta saadaan luotettavaa vertailutietoa muihin tutkittuihin kuntiin ja kaupunkeihin. Näin varmistamme työyhteisöjemme jatkuvan seurannan ja parantamisen.

 

Kaupungin työnantajaimago on entisestään vahvistunut ja väki viihtyy meillä. Työntekijät kokevat työskentelyn tehokkaaksi ja luovaksi ja työnhallinta on hyvä kaikilla sektoreilla. Työyhteisöt toimivat tehtäväsuuntautuneesti.

 

Kaupungin esimiestyön taso on parantunut entisestään. Esimiehen kohtelu koetaan oikeudenmukaiseksi ja myös päätöksentekokulttuuriin ollaan tyytyväisiä. Sosiaalisen pääoman kokemus on kehittynyt positiivisesti ja luottamus on vahvistunut. Kuntaliitoksen jälkeinen voimakas esimiesvalmennus on kantanut hedelmää.

 

Strategiatyöskentelyyn panostaminen ja siihen liittynyt kehityskeskustelujen uudistaminen on tuottanut positiivista tulosta.

 

Henkilökunta on tyytyväinen täydennyskoulutuksen määrään. Kaupungin henkilökunta uskaltaa ilmaista oman mielipiteensä ja työnantajaimago on hyvä.

 

Työpaikan epävarmuuden kokemuksen lievästä kasvusta huolimatta, 87,5 % on valmis suosittelemaan Naantalin kaupunkia työpaikkana ystävälleen. Halu jatkaa omassa työssään on vahvistunut ja henkilökunnan halukkuus jäädä eläkkeelle pienentynyt. Työurien kasvun voidaan olettaa kasvavan positiivisesti.

18.8.2011

 

 

 

 

Kaupungin avoimet työpaikat:


Avoimet työpaikat >>

 

 

Lisätietoja Kunta10-työyhteisötutkimuksesta:


Työterveyslaitos >>

 

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Työyhteisöstä tutkittua tietoa".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.