Tulevaisuuden Naantali

Kaupungin tavoitteita tarkastellaan kokonaisuutena valtuuston toimikaudekseen hyväksymässä strategia-asiakirjassa. 


Kuntalain mukaan valtuuston yhtenä tehtävänä on päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Nämä on kirjattu valtuuston toimikaudekseen hyväksymään strategiaan.


Tulevaisuuskuvamme mukaan Naantali on itsenäinen, omaleimainen ja yhteisöllinen saaristokaupunki. Haemme rohkeasti ja ennakkoluulottomasti luovia ratkaisuja tunnistaen uhat ja hyödyntäen paikallisia vahvuuksia. Elinkeinorakenteemme on monipuolinen ja arvostamme yrittäjyyttä. Naantali on turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö, jossa palvelut toimivat. Motivoitunut ja osaava henkilöstö tuottaa palvelut kilpailukykyisesti. Kaupunki huolehtii talouden tasapainosta kiristyvässä taloudellisessa toimintaympäristössä. Yhteistyö on toimintatapamme.


Strategia on toiminnan ohjauksen väline


Strategiaa käytetään toimintaa linjaavana organisaation eri tasoilla. Siksi kaupunginvaltuuston hyväksymä strategia käsitellään kaikissa työyksiköissä. ”Jalkautustyön” tarkoituksena on saada linjauksille henkilöstön sitoutuminen.Kun strategian keskeisiä tavoitteita hyödynnetään hankkeita tärkeysjärjestykseen asetettaessa ja toimintoja arvioitaessa, suunnitelmat toteutuessaan toteuttavat myös kaupungin visiota. 


30.8.2017


Tutustu kaupunkistrategiaan näköislehtenä:


strategiankansi.JPG
Lisätietoja:


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Tulevaisuuden Naantali".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.