Tulevaisuuden Naantali

Kaupunginvaltuusto hyväksyy toimikaudekseen strategian, joka ohjaa kaupungin toimintaa. 


Kuntalain mukaan valtuuston yhtenä tehtävänä on päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Nämä on kirjattu valtuuston hyväksymään strategiaan.


Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian 11.6.2018.  Strategia ohjaa päätöksentekoa, johtamista ja käytännön toimintaa.


Strategiasta on pyritty saamaan tiivis ja selkeä asiakirja, jossa kaupungin kannalta keskeinen sisältö on kuvattu.


Strategia rakentuu seuraavasti:

  • Visio 2030
  • Arvot
  • Menestysteemat
  • Vahvuudet
  • Kärkihankkeet ja toimenpiteet
  • Taloudelliset toimenpiteet
  • toimintaympäristön muutostekijät


Kaupunkistrategian valmistelussa panostettiin hyviin osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksiin sekä laajaan vuorovaikutukseen. Strategian työstämiseen osallistuivat poliittinen- ja viranhaltijajohto, esimiehet, henkilöstö, asukkaat ja kaupungin sidosryhmät. Työmuotoina käytettiin työpaja- ja seminaarityöskentelyä, sähköisiä kyselyjä ja asukkaille avointa webinaaria.


Suuret kiitokset kaikille strategiatyöhön osallistuneille!


29.11.2018

Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.6.2018 uuden strategian


Tästä voit tutustua kaupunkistrategiaan


Kaupunkistrategia PDF-tiedostona:


Lisätietoja:


Viestintä- ja kehittämispäällikkö
Rinne-Kylänpää Tiina
Puh: +358 2 434 5270
Gsm: 0358 40 9000 866
NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Tulevaisuuden Naantali".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.