Tulevaisuuden Naantali

Kaupunginvaltuusto hyväksyy toimikaudekseen strategian, joka ohjaa kaupungin toimintaa. 


Kuntalain mukaan valtuuston yhtenä tehtävänä on päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Nämä on kirjattu valtuuston hyväksymään strategiaan.


Kaupungin uuden strategian valmistelu on alkanut ja tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sen kesäkuussa 2018. Strategia ohjaa päätöksentekoa, johtamista ja käytännön toimintaa.


Tavoitteena on innostava, selkeä ja tiivis kaupunkistrategia, joka määrittelee peruslinjaukset Naantalin kehittämiselle. Sen perusteella asetetaan vuosittaiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit.


Kaupunkistrategian valmistelussa panostetaan hyviin osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksiin sekä laajaan vuorovaikutukseen. Strategian työstämiseen osallistuvat poliittinen- ja viranhaltijajohto, esimiehet, henkilöstö, asukkaat ja kaupungin sidosryhmät. Työmuotoina käytetään työpaja- ja seminaarityöskentelyä, sähköisiä kyselyjä ja asukkaille avointa webinaaria.


29.3.2018

Uusi kaupunkistrategia on parhaillaan työn alla.Tutustu nyt voimassa olevaan strategiaan näköislehtenä (KV hyväksynyt 8.6.2015):


strategiankansi.JPGLisätietoja:


Viestintä- ja kehittämispäällikkö
Rinne-Kylänpää Tiina
Puh: +358 2 434 5270
Gsm: 0358 40 9000 866
NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Tulevaisuuden Naantali".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.