Matkailustrategiat

Naantalin matkailun masterplan: Omaperäinen Naantali. Yhdessä tehty.


Naantalin kaupunki, Naantalin Matkailu Oy, matkailutoimijat ja muut keskeiset sidosryhmät ovat laatineet yhdessä suunnitelman, miten Naantalista luodaan entistä vetovoimaisempi  ja houkuttelevampi matkailukohde.


Masterplan sisältää matkailun unelmatilan vuodelle 2030, menestysteemat sekä konkreettisen toimenpidesuunnitelman, jossa on sovittu yritysten, Naantalin Matkailu Oy:n ja kaupungin toimenpiteet asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Tämän yhteisen työkalun toteutumista seurataan säännöllisesti.

4.10.2018

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Matkailustrategia".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.