Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan arkistointi- ja lupakäsittely on kokonaan sähköistä.


Rakennusvalvonnan tavoitteena on edistää, opastaa ja valvoa laadukkaan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Virasto palvelee kaupunkilaisia ja huolehtii yleisen edun huomioonottamisesta, sekä luvanhakijoiden ja naapurien oikeusturvan takaamisesta rakennettaessa. 


Sähköinen Lupapiste-palvelu on käytössä Naantalissa


Lupapiste-palvelun kautta voi kysyä neuvoa ja hakea rakentamiseen liittyviä lupia ympäri vuorokauden. Lupapisteessä voi mm. 

 • kysyä puiden kaatoihin liittyvistä asioista
 • saada ennakkoneuvontaa lupa-asioissa
 • tehdä työnjohtajailmoitukset.


1.1.2019 alkaen on käytössä rakennustarkastajan ja tarkastusinsinöörien puhelinajat ja vastaanottoajat 


Rakennusvalvonta avoinna ma-pe klo 9:00-15:00


Puhelinaika rakennustarkastaja ja tarkastusinsinöörit ma ja ke klo 9:00-11:00

- rakennustarkastaja Markku Aro p. 050 464 9911

- tarkastusinsinööri Jari Koskinen p. 044 733 4730

- tarkastusinsinööri Tuomas Ellilä p. 044 733 4610


Vastaanottoaika ilman ajanvarausta rakennustarkastaja ja tarkastusinsinöörit

ma klo 12:00-15:00


Muina aikoina vastaanottoaika on sovittava erikseen asiakaspalvelusta

p. 044 417 1306 tai 044 417 1312Rakennusvalvonta palvelee:

KAUPUNGINTALO

Käsityöläiskatu 2

+358 2 434 5111

avoinna ma-pe klo 9 - 15, muina aikoina vain sopimuksen mukaanRakennusvalvonnan tehtävät:


 • Ennakkovalvonta
  - neuvonta ja ohjaus
  - lupamenettely


 • Rakennusaikainen valvonta
  - erikoissuunnitelmat (rakenne-, LVI- ym.)
  - työmaatarkastukset


 • Jatkuva valvonta
  - julkisivujen ja ympäristön kunto ja siisteys (esim. ympäristökatselmukset)
  - valitusten ja ilmoitusten perusteella tapahtuva valvonta


 • KorjausavustuksetRakennus-, toimenpide- ja maisematyölupien osalta keskimääräinen käsittelyaika on noin kaksi viikkoa siitä, kun päätöksenteon kannalta kaikki oleelliset tiedot ja asiakirjat toimitettu sekä asia muuten ratkaistavissa.

 
Suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamispäätösten osalta keskimääräinen käsittelyaika noin 6 kuukautta, kun valmistelun ja päätöksenteon kannalta kaikki oleelliset tiedot ja asiakirjat toimitettu sekä asia muuten ratkaistavissa.


Rakennusvalvonnan asiakasneuvonnassa  voi hoitaa seuraavia asioita:


 • jättää lupahakemuksen
 • jättää vastaavan työnjohtajan hakemuksen 

 • jättää erityissuunnitelmat

 • hakea erilaisia lomakkeita tai täyttää sähköisessä muodossa

 • kirjallisia ohjeita rakentamisen eri vaiheisiin

 • neuvontaa ja opastustaRakennusvalvonta ei kuitenkaan laadi rakennussuunnitelmia tai muita suunnittelutehtäviä.Rakennusvalvontatoimisto kuuluu rakennuslautakunnan alaisuuteen. Toimistoa johtaa rakennustarkastaja.


Naantalin uudet koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät aiheuttavat rakennuslupahakemuksissa muutoksia

 • rakennuskohteet rakennetaan ja suunnitellaan loppukatselmukseen asti samassa koordinaattijärjestelmässä kuin rakennuslupa on myönnetty

 • keskeneräisissä luvissa (lupahakemus on jätetty ennen 3.9.2012) koordinaattimuutoksia ei tarvitse huomioida
  rakennuspaikalle tuodaan saman järjestelmän korkeus kuin rakennuslupasuunnitelmissa on käytetty

 • 3.9.2012 alkaen rakennuslupakartat ja viemäriliitteet ovat EUREF-FIN – ja N2000-järjestelmissä

 • rakennuslupakartassa ja viemäriliitteessä on maininta uusista koordinaattijärjestelmistä

 • suunnittelijoiden tulee huomioida, että vanhoissa katusuunnitelmissa (laadittu ennen 3.9.2012) korkeudet ovat NN tai N60-korkeusjärjestelmässä
  katusuunnitelmassa on tällöin maininta vanhasta korkeusjärjestelmästä

 • rakennuslupahakemuksissa tulee 3.9.2012 alkaen käyttää N2000-korkeusjärjestelmää
  kaikki korkeudet suunnitelmissa esitetään N2000-korkeusjärjelmässä

 • asemapiirustuksessa tulee olla erillinen riittävän näkyvä maininta siitä, että kaikki suunnitelmissa esitetyt korkeudet ovat N2000-korkeusjär¬jestelmässä

 • rakennustyömaille, joiden rakennuslupahakemus on jätetty 3.9.2012 jälkeen, tuodaan vain N2000-korkeusjärjestelmän mukaisia korkeuksia


N2000 = NN + 0,487 m
N2000 = N60 + 0.291 m 8.2.2019

Yhteystiedot: 

Naantalin kaupunki / Rakennusvalvonta
Käsityöläiskatu 2,PL 43
21101 NAANTALI

+358 2 434 5111

 


Rakennustarkastaja
Aro Markku
Puh: +358 2 434 5335
Gsm: +358 50 464 9911
etunimi.sukunimi@naantali.fi


Tarkastusinsinööri
Koskinen Jari
Puh: +358 2 4345 555
Gsm: +358 44 733 4730
etunimi.sukunimi@naantali.fi


Tarkastusinsinööri / KVV-tarkastaja
Ellilä Tuomas
Gsm: +358 44 7334 610
etunimi.sukunimi@naantali.fi


Toimistosihteeri

Savolainen Taina

Puh: +358 44 417 1306Toimistosihteeri

Hiltunen Leila

Puh: +358 44 417 1312Tiedustelut ja kyselyt

rakennusvalvonta(at)naantali.fiSähköinen lupa-asiointi:


www.lupapiste.fi 
Rakentamisilmoitus verottajalle:

rakentamisilmoitukset.jpg
Jätevesineuvontaa:

www.valonia.fi 


(mm. jäteveden käsittelymenetelmät, kustannukset, toimivuus) 
photo©:vintola
photo©:vintolaNAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Rakennusvalvonta".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.