Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys on Naantalin kaupungin kuntakohtaiset maankäyttö- ja rakennuslakia tarkentavat määräykset.


Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien, sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Naantalin kaupungissa noudatettava rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty (MRL 14 § 4 mom.).  
Muut määräykset ja lait:


Järjestyslaki

     

27.8.2015


Yhteystiedot:


Naantalin kaupunki / Rakennusvalvonta
Käsityöläiskatu 2,PL 43
21101 NAANTALI

+358 2 434 5111

 307-4.jpg 

photo©:vintola


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Rakennusjärjestys".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.