Rakentamisen neuvonta ja luvat sähköisesti

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit kysyä neuvoa jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä sekä hakea rakentamisen lupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaiset, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin.


Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Päätöksen jälkeen rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa. Lupapiste kattaa rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten sekä poikkeamispäätösten hakemisen.


Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä. Tämä palveluosio on tarkoitettu erityisesti ennakkoneuvontaa varten ja soveltuu erinomaisesti mm. puukaatoihin liittyviin kyselyihin.


Tutustu Lupapiste.fi palveluun osoitteessa www.lupapiste.fi ja jätä neuvontapyyntö tai rakennuslupahakemus sähköisesti kuntaan.

Sähköisen asioinnin vaiheet

Sähköiseen palveluun rekisteröidytään pankkitunnusten avulla, jossa luodaan oma käyttäjätunnus ja salasana palveluun. Kaikkien rakennuspaikan haltijoiden tulee olla kirjautuneena osalliseksi rakennushankkeelle (vastaa allekirjoitusta) tai vaihtoehtoisesti palveluun voi liittää valtakirjan. Luvanhakija valtuuttaa suunnittelijat ja muut ammattilaiset osalliseksi rakennushankkeen lupahakemuksen täydentämiseen ja seuraamiseen sähköisessä palvelussa. Myös suunnittelija voi aloittaa lupahakemuksen täyttämisen ja valtuuttaa luvanhakijat osapuoleksi ns. allekirjoittamaan hakemuksen. Osapuolet kohdassa näkyy kaikki valtuutetuiksi kutsutut. Jos henkilön nimen perässä lukee ”kirjoitusoikeus kutsuttu”, henkilö ei ole vielä kirjautunut hankkeelle osapuoleksi. (kts. jäljempänä lupaohje – osapuolen valtuutus)

Luvanhakija kohtaan kirjataan aina kaikki rakennuspaikan haltijat.

Rakennushankkeen pääsuunnittelija on se henkilö, joka pääsääntöisesti täyttää rakennushankkeen tiedot palveluun ja tarkistaa niiden oikeellisuuden. Suunnittelija liittää tarvittavat suunnitelmat palveluun. Suunnitelmat liitetään arkistointikelpoisina pdf - dokumentteina lukusuunnassa tallennettuna ja kukin suunnitelmaliite omana tiedostona. Tiedostot tulisi nimetä sisältöä kuvaavasti. Valitaan valikosta oikea tiedoston tyyppi tallennettaessa. Suunnitelman nimiösivulla saa olla ainoastaan nimiötiedot, jotta tilaa jää viranomaisen leimauksille. Suunnitelmissa tulee olla suunnittelijan allekirjoitukset. Paperisia RH - lomakkeita ei tarvitse sähköisessä asioinnissa täyttää.


Lupakäsittelijät kommentoivat hakemusta ja pyytävät tarvittavia lisätietoja keskusteluketjussa. Lausunnot kohtaan liitetään pyydetyt lausunnot, joissa voi olla velvoitteita tai tarkennuspyyntöjä rakennuslupaan liittyen.


Kun lupa-asiakirjat ovat valmiit päätöksen tekoa varten, tiedot siirretään kuntarekisteriin. Kuntarekisterissä valmistellaan lupapäätös, joka julkaistaan lupapisteessä ”päätös” – kohdassa päätöksenannon jälkeen. Lupapisteessä käsitellyt asiakirjat leimataan ja luvanhakijaa pyydetään tämän jälkeen toimittamaan asiakirjat paperitulosteena rakennusvalvonnan arkistoon.

Piirustusten toimittaminen

Lupapisteeseen toimitetut pääpiirustukset pyydetään toimittamaan kahtena sarjana ja muut liitteet yhtenä sarjana 1. viikon kuluessa päätöksen antamisesta.
Ohjeita:9.2.2017


Tutustu palveluun

 www.lupapiste.fi


www.lupapiste.fi 

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Sähköinen asiointi".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.