havainnekuva

Keskustakorttelien tontinluovutuskilpailu

Naantalin kaupunki myy tarjouskilpailulla kaksi ydinkeskustassa sijaitsevaa kerrostalotonttia. Tonteilla on rakennusoikeutta yhteensä 7 400 k-m² ja tontit myydään yhtenä kokonaisuutena.


Naantalin kaupunki myy avoimella tarjouskilpailulla kaksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten kerrostalotonttia. Tontit sijaitsevat palveluiden välittömässä läheisyydessä nykyisen linja-autoaseman alueella. Kävelymatkan päässä tonteilta ovat niin terveyskeskus ja kaupungintalo kuin tori ja kaupalliset palvelut, arvokas vanha kaupunki sekä meren ranta. Naantalin kylpylään matkaa on alle kilometri. Uusi linja-auto asema on asemakaavassa osoitettu rakennettavaksi myytävien tonttien viereiseen kortteliin.


Tontit sijaitsevat samassa korttelissa, ja ne myydään yhtenä kokonaisuutena. Kummankin tontin pinta-ala on 2 208 , ja rakennusoikeutta niillä on yhteensä 7 400 k-. Kummallekin tontille saa rakentaa kaksi 4 ¾-kerroksista kerrostaloa. Ensimmäiseen kerrokseen tulee rakentaa osittain liiketilaa, kilpailuohjelmasta tarkemmin ilmenevällä tavalla.


Tarjousten vastaanottaminen on päättynyt, ja kilpailu pyritään ratkaisemaan maaliskuun 2017 loppuun mennessä.


Tarjoukset tuli jättää viimeistään 13.2.2017 klo 15.


Kaupunki myy tontit tehtyjen ostotarjousten perusteella korkeimman hyväksytyn kerrosneliömetrihinnan tarjonneelle ostajalle. Ostotarjouksen sisällöstä kerrotaan tarkemmin kilpailuohjelmassa.


Tontinluovutuskilpailuun osallistujan tulee täyttää seuraavat ehdot:

  • viimeisen kymmenen vuoden aikana toteutettuja noin 2 000 k-:n kerrostalokohteita vähintään 4 kpl
  • verot ja ennakonpidätykset tulee olla suoritettuina
  • kohteen vastuuhenkilöllä tulee olla vähintään 3 vuoden kokemus vastaavan kokoluokan kohteista

Vastaavan suunnittelijan vähimmäiskriteerit:

  • hankkeen pääsuunnittelijalta vaadittava kelpoisuus: vaativien kohteiden pääsuunnittelijapätevyys uudisrakentamiskohteessa


Mikäli tarjouksen tekee useamman toimijan yhteenliittymä, vähintään yhden tulee täyttää kaikki yllä esitetyt kriteerit. Verot ja ennakonpidätykset tulee olla suoritettuina kaikilla.


Kaupunki pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.


Kilpailuohjelma sekä lisätietoa myytävistä tonteista löytyy sivun oikean laidan aineistoista.Lisätietoja antavat:


Tontin myyntiehdot, kiinteistötekniikka:

Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen, puh. 050 464 9906


Kadut, vesi- ja viemäri:

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi, puh. 050 464 9902


Asemakaavoitus ja rakennustapaohjeet:

Kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa, puh.  044 417 1229


Rakennusvalvonta, lupakäsittely:

Rakennustarkastaja Markku Aro, puh. 050 464 9911


Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@naantali.fi

13.2.2017

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Keskustakorttelien tontinluovutuskilpailu".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.