Naantali – terassitaloasumista kaupungissa

Viialanmäen tonttien tarjouskilpailu 7.2.- 20.3.2019


Naantalin kaupunki myy tai vuokraa tarjousten perusteella 4 terassitalotonttia. Tontit myydään kahtena eri tonttikokonaisuutena. Tontit sijaitsevat Naantalin Luonnonmaalla Viialan kaupunginosassa Käkölän- ja Kukolantien risteyksen koillispuolella. Alue on pääosin kallioista metsämaata ja korkeusvaihtelut ovat suu-ria. Alueella on kunnallistekniikka. Luonnonmaa on merellinen ja kehittyvä asuinalue lähellä Naantalin kaupungin keskustaa.


Etäisyydet palveluihin:

• Viialanmäen päiväkoti ja Kultarannan kioski sijaitsevat alle kilometrin päässä tonteista
• Ala-aste sijaitsee Luonnonmaalla Kultarannan kylässä vajaan kahden kilometrin päässä
• Luonnonmaalle suunnitellaan uutta perhetaloa, jossa tulee toimimaan mm. koulu ja päiväkoti
• Naantalin Vanhaankaupunkiin on matkaa noin kaksi kilometriä
• Terveyskeskus, kaupallinen ydinkeskusta palveluineen, tori ja kaupungintalo ovat Naantalin keskus-tassa noin kahden kilometrin etäisyydellä


Tontit:

Myytävien tonttien pinta-alat ja rakennusoikeudet ovat seuraavat:


Tonttipinta-alarakennusoikeus
104-14-13241 m²910 (+ a/t 100) k-m²
104-14-2 2979 m²840 (+ a/t 100) k-m²
104-15-12667 m²560 (+ a/t 50) k-m²
104-15-22655 m²910 (+ a/t 100) k-m²

- kunnallistekniikan ennakkoliittymismaksut 8 067 € - 13 108 €
- rakentamaan pääsee heti

- rakentamisvelvoite on vähintään 50 % kokonaisrakennusoikeudesta viiden vuoden kuluessa kauppakirjan/ vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta


Tontit on merkitty maastoon.


Tontteja esitellään Turun Messukeskuksessa Rakenna & Sisusta-messuilla 8.-10.2.2019 Naantalin kaupungin messuosastolla B 34.


Tarjousmenettely


Tarjousten jättöaika alkaa 7.2.2019 päättyy 20.3.2019 klo 15.00. Tarjouksen tekijä sitoutuu kaupan tai vuokrasopimuksen tekemiseen tarjoamastaan hinnasta ja muutoin kaupungin hyväksymillä sopimusehdoilla. Tarjouskilpailun voittajasta päättää Naantalin kaupunginhallitus. Kilpailu pyritään ratkaisemaan huhtikuun 2019 loppuun mennessä. Kauppakirja/vuokrasopimus allekirjoitetaan, kun kaupunginhallituksen päätös saa lainvoiman, kuitenkin viimeistään 30.11.2019. Jos tarjouksen rakentamisratkaisu poikkeaa asemakaavasta, siitä on tehtävä esitys ostotarjouksen yhteyteen. Mikäli tarjoaja ei saa poikkeamaa, varaus purkautuu.


Tonttitarjous tulee allekirjoitettuna jättää suljetussa kuoressa osoitteeseen:
Naantalin kaupunki, Kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali (käyntiosoite Käsityöläiskatu 2).
Kuoreen merkintä: “Viialanmäki tonttitarjous”.


Kilpailuohjelma on tämän sivun liitteenä.


Kysymykset kilpailuohjelmasta tulee jättää 20.2.2019 kello 12 mennessä.

Kysymyksiin vastataan ja tarvittaessa materiaalia täydennetään viimeistään 28.2.2019 kello 15.00.

Kirjalliset kysymykset osoitteeseen mittausosasto@naantali.fi


Kaupunki pidättää itsellään oikeuden hylätä tarjoukset.


Lisätiedot:
Naantalin kaupunki puh. 02 434 5111
maankäyttöosaston asiakaspalvelupiste, puh. 044 733 4753
maankäyttöinsinööri Pirjo Pitkänen puh 050 3390 549
kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa puh. 044 4171 229
rakennustarkastaja Markku Aro, puh. 050 464 9911


11.2.2019

Liitteet


KilpailuohjelmaSijaintikartta


Tonttikartat


Asemakaavaote määräyksineen


Johtokartat sekä katu- ja viemärikorkeusilmoitus


KauppakirjaluonnosVuokrasopimusluonnosTarjouslomake


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Viialanmäen tonttien tarjouskilpailu ".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.