Laituripaikan sopimusehdot

 

 

Venesataman alueella on noudatettava tämän käyttösäännön määräyksiä.

 

 

Venettä laituriin kiinnitettäessä ja siitä irrotettaessa sekä laiturissa ollessa on noudatettava tarpeellista varovaisuutta ja veneen sivuilla käytettävä riittävästi  suojaimia. Vene on kiinnitettävä laituriin huolellisesti ja pitävästi sekä käytettävä tarvittaessa kiinnitysköysissä joustimia.

 

 

Venepaikan vuokrakausi alkaa keväällä 15.5. tai kun alueen paalutus- ja kunnostustyöt on suoritettu ja päättyy syksyllä  31.10. Vene on kuitenkin poistettava laituripaikasta ennen meren jäätymistä.

 

 

Sataman alueella on noudatettava siisteyttä ja hyvää järjestystä.

 

 

Jäteöljyä ja roskia saa sijoittaa vain niitä varten varattuihin säiliöihin, lajiteltuna lajittelupisteessä ilmenevällä tavalla. Tavaraa, käyttämättömiä veneitä, trailereita, asuntovaunuja tai muita laitteita ei satama-alueella ole lupa säilyttää. Jätepisteiden jätesäiliöihin saa tuoda ainoastaan alueen laitureiden veneistä. Kaupungilla on oikeus omistajan kustannuksella poistaa alueelle tuotu tai jätetty sinne kuulumaton irtain omaisuus joko toimittamalla arvoton tavara kaatopaikalle tai muutoin hävitettäväksi ja toisaalta myymällä myyntiarvoa omaava irtain julkisella huutokaupalla tai muulla soveltuvalla tavalla.

 

 

Kaupungin jakamaa sähköä saa venepaikan vuokranottaja käyttää maksutta. Sähköjakokaapit ovat sähköturvallisuusmääräysten säännökset huomioonottaen pidettävä suljettuina myös johdon ollessa kytkettynä. Sataman sähköllä ei saa käyttää lämmityslaitteita tai muita paljon virtaa kuluttavia pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettuja laitteita.

 

 

Kaupunki ei vastaa sataman alueella mahdollisesti sattuvista vahingoista esimerkiksi alueelle pysäköityjen ajoneuvojen tai alueella olevien veneiden ilkivalta- tai sääolosuhdevahingoista tai veneiden pohjakosketuksista.

 

 

Veneiden kiinnitystä laituriin saa satama-alueella suorittaa ainoastaan sitä varten osoitetuilla ja vuokratuilla paikoilla, joista peritään erikseen vahvistettu maksu. Näiden sääntöjen vastaisesti kiinnitetyt veneet poistetaan kaupungin toimesta veneenomistajan vastuulla ja kustannuksella.

 

 

Venettä ei saa jättää tilapäisestikään laskupaikka-alueelle tai lastauslaituriin häiritsemään muiden alueiden ja laiturien käyttäjien toimintaa.

 

10§

Venepaikkojen vuokrauksesta annettujen vuokraussääntöjen lisäksi antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita laitureiden käytöstä laitureista vastaava katumestari Pasi Vänni, puh. 4345 289 tai 050 339 0523.

 

11§

Kaupunki pidättää oikeuden venepaikkojen tai satama-alueen mahdollisiin muutoksiin.

 

12§

Maksamalla laskun eräpäivään mennessä asiakas säilyttää oikeutensa laituripaikkaan ja hakemuksen allekirjoituksella sitoutuu pitämään vuokraamassaan paikassa ainoastaan omassa hallinnassaan olevaa venettä.

 5.11.2012

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Laituripaikan sopimusehdot".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.