Vesihuoltolaitos


Naantalin vesihuoltolaitos huolehtii käyttöveden toimittamisesta kiinteistöille, vesijohto- ja viemäriverkostojen kunnossapidosta sekä jäte- ja sadevesien poisjohtamisesta.
Tämän lisäksi laitos hoitaa kaupungin omien kiinteistöjen LVV-kunnossapitotyöt.


Vesihuoltolaitos tekee sopimukset kiinteistön liittämisestä yleiseen vesi- ja viemäriverkostoon sekä valvoo liittyvien kiinteistöjen vesi- ja viemärijohtojen asennustöitä.

Naantali hankkii vetensä Turun Seudun Vesi Oy:ltä.


Naantalin vesihuoltolaitoksen palveluksessa työskentelee vakituisesti vesihuoltopäällikön lisäksi seitsemän asentajaa sekä kaksi toimistosihteeriä.Vikailmoitukset numeroon: +358 50 082 0516  


Numeroon voitte ilmoittaa havaitsemanne viat vesi- ja jätevesiverkostossa


Vesihuoltolaitoksen toimitusehtoja on päivitetty ja ne on lähetetty asiakkaille tiedoksi vuoden 2016 lopussa. Tiedote asiasta ja päivitetyt toimitusehdot on luettavissa myös verkkosivuillamme.


Naantalin vesilaskutus uudistuu. Uudistuksesta voit lukea alla olevasta tiedotteesta.


NAANTALIN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA


Kaupunginhallitus hyväksyi 31.1.2013 Naantalin vesihuollon kehittämissuunnitelman


Vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteena on selvittää vesihuollon nykytila, kehittämistarpeet ja esittää kehittämisratkaisuja. Suunnitelma on laadittu Naantalin kaupungin ohjauksessa konsulttityönä.

Kehittämissuunnitelman ennusteet on laadittu vuoteen 2030 saakka ja toimenpiteet vuoteen 2020 saakka.


Lue lisää >>NAANTALIN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE


Vastuu kiinteistön vesihuollosta on ensisijassa kiinteistön omistajalla tai haltijalla.

Mikäli alue kuuluu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen, on vesihuoltolaitos on velvollinen huolehtimaan vesihuollosta ja toiminta-alueen kiinteistöillä on liittymisvelvollisuus.


 Lue lisää >>5.1.2017

Tiedustelut:


Vesihuoltopäällikkö
Saarre Esa
Gsm: +358 50 3390 529
etunimi.sukunimi@naantali.fi


Rakennusmestari
Pirkola Rami
Puh: +358 50 339 05 66
etunimi.sukunimi@naantali.fi


Vesihuoltolaitos
Käsityöläiskatu 2
21100 Naantali

+358 2 434 5356

+358 2 434 5560  

vesihuolto@naantali.fi
XPath error:null
NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Vesihuoltolaitos".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.