Sivun navigaatio

Naantali.fi on kaupungin virallinen verkkopalvelu

Naantalin kaupungin uudistunut verkkopalvelu avattiin helmikuussa 2006.

www.naantali.fi on Naantalin kaupungin verkkopalvelu, jonne on koottu tietoa erityisesti kaupungista, sen palveluista ja toiminnasta.


Sivustoa pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaisena, mutta sivuilla voi esiintyä tietojen päivityksen viiveistä johtuvia puutteita tai vanhentunutta tietoa. Kultakin sivuilta löytyy viimeinen päivityspäivämäärä.


Naantalin kaupunki ei vastaa sisällön mahdollisten virheiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Kaupunki ei ota myöskään vastuuta niistä ulkopuolisten tuottamista aineistoista, joihin Naantalin sivuilta on tehty linkki. Kaupunki ei vastaa  tietoverkkojen käyttökatkoista tai muista teknisistä häiriöistä aiheutuvista vahingoista. Näistä katkoista otetaan mielellään vastaan palautetta. Sivuston sisällöstä voi antaa palautetta Naantalin kaupungille sivuillamme olevalla palautelomakeella. Virallinen posti tulee lähettää kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@naantali.fi.


Lähettämällä aineistoa mille tahansa Naantalin kaupungin palvelimelle, esimerkiksi sähköpostitse tai www-sivujen välityksellä, käyttäjä antaa suostumuksensa seuraavaan:

 

  • Lähetetyn aineiston tulee olla julkaisukelpoista.
  • Käyttäjä vastaa Naantalin kaupungille kaikista kuluista, jotka mahdollisesti aiheutuvat kaupungille lähetetyn aineiston johdosta syntyneistä vaatimuksista kaupunkia kohtaan.
  • Käyttäjä ei esitä vaatimuksia kaupunkia kohtaan aineistoon liittyvissä kysymyksissä.


Tekijän oikeudet kuuluvat Naantalin kaupungille tai kolmansille osapuolille


Oikeudet sivustossa julkaistavaan aineistoon ovat tekijänoikeuslain (404/1961) ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten mukaisesti Naantalin kaupungilla tai muulla asiakirjan yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla. Sivuilla käytettyjen kuvien käyttö on kielletty ilman lupaa. Osassa kuvia tekijänoikeudet kuuluvat Tauno Vintolalle, photo©:Vintola. Osa kuvista kuuluu Naantalin kaupungille, ©:Naantali. Aineiston käyttöä koskevissa asioissa pyydetään ottamaan yhteys sivuston päätoimittajaan Anu Anttilaan, sähköposti etunimi.sukunimi@naantali.fi.

 

1.12.2010

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Naantali.fi copyright".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.