Luonnonmaan visio 2070

Luonnonmaan saarelle laaditaan visio tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä ja ekosysteemiajattelua hyödyntäen


Kuvabanneri.jpg

Luonnonmaan tulevaisuuden visiota on nyt ideoitu kolmessa työpajassa erilaisilla kokoonpanoilla.


Onko sinulla ideoita miten Luonnonmaata pitäisi kehittää tulevaisuudessa?


Lähetä ideasi lomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen mittausosasto@naantali.fi


Ideani Luonnonmaan kehittämiseksi
Katso video viimeisimmästä visioverstaasta:


Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus on valittu Luonnonmaan saaren visioprosessin 2070 päätoteuttajaksi yhdessä kaupungin kanssa  (Naantalin kh 18.06.2018 § 247). Keskuksella on aikaisempaa kokemusta Turun 2050 visiotyöstä sekä vankkaa tulevaisuudentutkimuksen menetelmäosaamista. Keskus vastaa visioprosessin suunnittelusta ja toteutuksesta sekä kirjallisesta työstä. Visuaalisesta ilmeestä vastaa kaupungin erikseen kilpailuttama arkkitehtitoimisto.


Visiotyö kestää elokuulta 2018 keväälle 2019. Työtä varten kaupunki perustaa n. 10 henkilön visioryhmän, joka yhdessä kaupungin nimeämän n. 10 muun asiantuntijan kanssa tuottaa materiaalia visiotyön tueksi. Tämän lisäksi luottamushenkilöt, asukkaat sekä muut sidosryhmät kutsutaan työpajoihin mukaan tuomaan esille omia näkemyksiään ja ideoitaan.


Visiotyötä tehdään ja viedään eteenpäin yhteensä kolmessa työpajassa ja neljässä kokouksessa seuraavan, alustavan aikataulun mukaisesti:


  1. Työpaja to 30.8.2018 – visioryhmä
  2. Työpaja to 27.9.2018 – visioryhmä + luottamushenkilöt

  3. Työpaja ke 24.10.2018 – avoin tilaisuus kaikille, livestriimaus

 Ilmoittautuminen >>


  1. Kokous 11/2018 – visioryhmä + asiantuntija-alustus

  2. Kokous 12/2018 – visioryhmä + asiantuntija-alustus

  3. Kokous 1/2019 – visioryhmä + asiantuntija-alustus

  4. Kokous 2/2019 – visioryhmä + asiantuntija-alustus


Ensimmäisen ja kolmannen työpajan puheenjohtajana toimii tulevaisuudentutkimuksen professori Markku Wilenius, joka toimi puheenjohtajana myös Turun keskustan visioprosessin aikana. Muiden kokousten puheenjohtajina toimivat Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen asiantuntijat.


Työpajoissa ja kokouksissa käytetään monipuolisesti tulevaisuudentutkimuksen verstasmenetelmiä. Niillä halutaan innostaa haastamaan totuttua ja ajattelemaan toisin. Halutaan edesauttaa miettimään pidemmällä perspektiivillä ja pohtimaan asioita laajemmin eri kanteilta tässä kompleksisessa sekä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Visioprosessin voi myös nähdä oppimisprosessina, joka pyrkii kyseenalaistamaan ja ravistelemaan nykyisiä toimintamalleja ja käytäntöjä sekä etsimään uusia keinoja mm. aidon alueen toimijoiden, asukkaiden ja asiantuntijoiden välisen yhteistyön tiivistämiseksi. Tulevaisuuden ”tulemisen” ja siihen varautumisen (reaktiivinen) sijaan visioprosessin avulla suunnataan katse kohti haluttua tulevaisuutta sekä tarvittavia toimenpiteitä ja keinoja, joita yhdessä toteuttamalla (proaktiivinen) saavutamme toivotun tulevaisuuden tai useampia toivottuja tulevaisuuskuvia.

Lisätietoja:

Naantalin kaupungin maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen,

p.  050 464 9906, elise.lehikoinen@naantali.fi 


Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen koordinaattori Sari Söderlund,

p. 050 401 7666, sari.soderlund@utu.fi


14.11.2018

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Luonnonmaan visio 2070".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.