Rakennusluvan liitekartat

Rakennusluvan liitekarttapaketti vaaditaan Kanta-Naantalissa ja liitoskuntien asemakaava-alueella uudisrakentamiseen.


Karttapaketti sisältää:


1. Kansilehti, jossa kiinteistötunnus, pinta-ala, osoite ja käytössä olevat korkeus- ja koordinaattijärjestelmät (pdf)
2. Digitaalinen-kartta (dwg, dgn, dxf) sisältäen: kantakartta, asemakaava ja vesi- ja viemärijohdot

  • käytetään asemapiirustuksen pohjana

3. Johtokartta sekä katu- ja viemärikorkeusilmoitus (pdf)
4. Kaavaote määräyksineen (pdf)
5. Rakennustapaohjeet (pdf)

  • Jos alueelle tehty rakennustapaohjeet

6. Tonttijakokartta

  • Jos tonttijako poikkeaa kaavasta


Karttapaketin hinta 55 € ja se toimitetaan kahden viikon kuluessa tilauksesta 


Tee tästä Karttatilaus.Poikkeamisluvan liitekartat


Tarkista rakennusvalvonnasta vaatiiko hankkeesi poikkeamisluvan liitekarttoja. Liitekarttapaketti tilataan maankäyttöosaston asiakaspalvelupisteestä.


Kartalla esitetään poikkeamislupaa varten tarpeelliset tiedot maastosta, kiinteistöstä, asemakaavasta, vesijohdoista, viemäreistä, katukorkeuksista ja mahdollisesta rakennuskiellosta sekä luettelo naapureista.


Karttapaketti sisältää:

  • kansilehti

  • sijaintikartta

  • tonttikartta/ote kantakartasta/kiinteistörekisterin karttaote alueesta riippuen

  • ote voimassa olevasta kaavasta

  • kaavamääräykset

  • johtokartta sekä viemäri- ja katukorkeusilmoitus kunnallistekniikan piiriin kuuluvilta alueilta

  • naapuriluettelo


Kartat toimitetaan pdf-tiedostomuodossa.


Karttapaketin hinta on 35 € ja se toimitetaan kahden viikon kuluessa tilauksesta. Karttapaketti on voimassa 3 kuukautta.


Karttapaketti on mahdollista tilata myös suunnittelun lähtöaineistoksi.


Tee tästä Karttatilaus.


21.1.2019


Yhteystiedot


Maankäyttöosaston palvelupiste
Kaupungintalo 4. krs
Käsityöläiskatu 2
21100 Naantali

+358 2 434 5330

+358 44 733 4753

mittausosasto@naantali.fi

Sijainti kartalla
Tee tästä Karttatilaus.Kantakartan saatavuus:

Kantakartan saavatavuus.JPG


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Rakennuslupakartta".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.