Rakennuspaikan merkintä ja sijaintikatselmus

Rakennuspaikan merkintä ja sijaintikatselmus tehdään Kanta-Naantalissa ja liitoskuntien asemakaavoitetuilla alueilla.


Rakennusluvan myöntämisen jälkeen ja kahta viikkoa ennen rakennustöiden aloittamista on tilattava mittausosastolta rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen.


Ennen rakennuspaikalla suoritettavaa mittausta tulee rakentajan poistaa rakennuspohjan alta puusto, mahdolliset rakennustarvikkeet sekä purettavaksi tarkoitetut vanhat rakennukset tms. mittaustyötä vaikeuttavat esteet. Tontin maastosta riippuen tulee joko rakentaa linjapukit tai merkkaus tehdään maastoon.


Kun rakennuspaikalle on ennen mittausta pystytetty asianmukaiset linjapukit, merkitään rakennuksen paikkaa osoittavat lankalinjat linjapukkeihin.


Korkeus merkataan maastoon puuhun, pylvääseen tms. sopivaan paikkaan tulevan rakennuksen lähelle. Merkki osoittaa korkeusjärjestelmän mukaisen korkeustason ja rakentaja käyttää sitä lähtökohtana, jonka avulla hän sijoittaa rakennuksen rakennuspiirustusten osoittamaan korkeusasemaan.


Kun rakennuksen perustukset (sokkeli) ovat valmiina tilataan sijaintikatselmus. Katselmuksessa varmistetaan, että uudisrakennus on sijoitettu rakennusluvan mukaiseen paikkaan.


Mittausmaksu sisältää rakennuspaikan merkinnän ja sijaintikatselmuksen sekä korkeuden annon.


Maksu peritään rakennusluvan yhteydessä.

27.7.2018

Yhteystiedot


Maankäyttöosaston palvelupiste
Kaupungintalo 4. krs
Käsityöläiskatu 2
21100 Naantali

+358 2 434 5330

+358 44 733 4753

mittausosasto@naantali.fi

Sijainti kartallaImg_3041_B.jpg   NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Rakennuspaikan merkintä".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.