Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan muutos I

Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus on hyväksytty valtuustossa 5.10.2009 § 70. Se tuli voimaan 31.8.2012 MRL:n mukaisena oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Heti osayleiskaavan vahvistumisen jälkeen on kuitenkin ilmennyt Luonnonmaan aluetta koskevia eritasoisia ja -laajuisia muutostarpeita.

Esityksiä Luonnonmaan osayleiskaavan muuttamisesta on tullut maanomis­tajilta. Suunnittelullisten syiden perusteella on myös ilmennyt muutostarpeita.


Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto on tehnyt päätöksen osayleiskaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) 24.11.2014 § 87. 


Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan muutos I:n suunnittelualue käsittää viisi erillistä aluetta Luonnonmaan ja Lapilan ym saarien osayleiskaava-alueella.


Alue 1.   

Kummelin ja Kaukorannan tilojen alueet Luonnonmaan pohjoisosassa länsirannalla.

Alue 2.Tammipohja ja Tammipohja I tilojen alueet Luonnonmaan kaakkoisrannalla Herttulanlahdella.
Alue 3.Virpi-Porhonkallion alue Rymättyläntien pohjoispuolella. Koskee tiloja Mäntymäki, Välimäki, Porhonkallio, Virpi, Sokonnokka, Kalliorinne, Jylhämä, Kalliola, Kukkoori, Mäntymäki, Kauko-ranta, Kokkonokka, Arjatsalo ja Naantali-Rymättylä seututie.
Alue 4.Jaakkolanrannan tilan alue Luonnonmaan etelärannalla.
Alue 5.Tippavaaran tilan alue Matalahden pohjoisrannalla.


Osayleiskaavasta on valmistunut ehdotus, joka on päivätty 15.6.2018.


Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan muutos I:n ehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti nähtävillä 19.10.2018–19.11.2018 Naantalin kaupungin teknisten palvelujen maankäyttöosastolla (Käsityöläiskatu 2, 4. krs.) sekä Naantalin kaupungin kotisivuilla www.naantali.fi.


Mahdolliset kirjalliset muistutukset osoitetaan Naantalin kaupunginhallitukselle ja ne pyydetään toimittamaan viimeistään 19.11.2018 klo 15.00 osoitteella Naantalin kaupungin kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@naantali.fi.


Lisätietoja antavat maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen, puh. 050 464 9906 ja maanmittausinsinööri Birit Keva, puh. 044 733 4702, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@naantali.fi.

10.10.2018


Sijainti.jpg 
Nähtävillä olevan osayleiskaavan muutoksen aineisto:Kaavakartta, ehdotus 15.6.2018NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan muutos I".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.