Korjatun, 15.11.2016 päivätyn osayleiskaavan aineisto

Korjattuun osayleiskaavaehdotukseen tehdyt muutokset olivat 24.5. - 22.6.2016 nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen verrattuna pieniä eikä kaavaehdotusta asetettu niiden johdosta uudelleen nähtäville.


Taimon rannassa, Kettumäentien jatkeen alueella, Murikon pohjavedenottamon ympäristössä ja satama-alueen laajennuksen (Humalisto) kohdalla muutokset koskivat yksityisten maanomistajien etua. Näillä alueilla kuultiin erikseen yhteensä viiden kiinteistön maanomistajia. Kiinteistöt ovat 529-426-1-288, 529-4-2-15, 529-22-7-1, 529-22-6-10 sekä 529-404-1-65.

Kaavaselostuksen liitteet:
24.5. - 22.6.2016 nähtävillä olleesta kaava-ehdotuksesta jätetyt muistutukset

17.1.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Korjattu osayleiskaavaehdotus, päiväys 15.11.2016".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.