Mauste-Sallisen asemakaavamuutosehdotus

Kaupunginhallitus on päättänyt asettaa Mauste-Sallinen Oy:n asemakaavamuutosehdotuksen julkisesti nähtäville.


Mauste-Sallinen Oy:n asemakaavamuutosehdotus, joka on päivätty 20.4.2017, pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 8.9.– 9.10.2017 Naantalin kaupungin teknisten palvelujen maankäyttöosastolla (Käsityöläiskatu 2, 4. krs.) viraston aukioloaikana sekä Internetissä Naantalin kaupungin kotisivuilla.


Asemakaavan muutos koskee Naantalin Luolalan alueella Linkkikadun ja Emännänkadun kulmassa olevaa korttelia 17. Suunnittelualueeseen kuuluu lisäksi kortteli 1, korttelin 17 kaakkoispuolella sijaitseva EV-alue, E-1 aluetta sekä katualuetta.


Mahdolliset kirjalliset muistutukset osoitetaan Naantalin kaupunginhallitukselle ja ne pyydetään toimittamaan viimeistään 9.10.2017 kello 15.00 osoitteella Naantalin kaupungin kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali (käyntiosoite Käsityöläiskatu 2).

 

Lisätietoja antavat kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström, puh. 044 4171 380 ja suunnitteluavustaja Eeva Rytkölä, puh. 044 4171 248, sähköpostiosoite etunimi.suku­nimi@naantali.fi, tai maankäyttöosaston asiakaspalvelupiste, puh. 044 7334 753, sähköpostiosoite mittausosasto@naantali.fi.5.10.2017

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Mauste-Sallisen asemakaavamuutosehdotus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.