Äijälän ranta-asemakaava ja Nimetön-Patarauta-Renko ranta-asemakaavan muutosSuunnittelualue sijaitsee Rymättylässä noin viisi kilometriä Rymättylän keskustasta kaakkoon.

Suunnittelualueena on osa kiinteistöstä Äijälä 529-556-1-99. Kaava-alueen pinta-ala on noin 17 hehtaaria. Alueelta on matkaa Naantalin keskustaan noin 24 km.


Suunnittelualueelle laaditaan ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on siirtää rakennusoikeutta Rengon saaresta kaava-alueen mantereenpuoleiselle osalle.


Naantalin kaupunginhallitus on tehnyt ranta-asemakaavamuutoksesta käynnistämispäätöksen 23.10.2017 § 373.


Äijälän ranta-asemakaava ja Nimetön-Patarauta-Renko ranta-asemakaavan muutoksen OAS sekä luonnosvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 5.12.2017 - 5.1.2018 Naantalin kaupungin ympäristövirastossa maankäyttöosastolla kaupungintalon aukioloaikoina ja Nosto Consulting Oy:n tiloissa erikseen sovittavan ajankohtana  sekä osoitteissa www.naantali.fi ja www.ranta-asemakaava.fi/projektit/naantali.


Osalliset voivat esittää mielipiteensä OAS:sta ja luonnosvaiheen aineistosta. Kirjalliset mielipiteet tulee osoittaa kaavan laatijalle nähtävilläolon aikana:


Pasi Lappalainen
Nosto Consulting Oy
Brahenkatu 7, 20100 Turku
puh. 0400 858101 tai sähköpostilla pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi


4.12.2017

Nähtävillä olevan ranta-asemakaavan muutoksen aineisto pdf:nä:
Kaavaselostuksen liitteet:


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Äijälän ranta-asemakaava ja Nimetön-Patarauta-Renko ranta-asemakaavan muutos".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.