Äijälän ranta-asemakaava ja Nimetön-Patarauta-Renko ranta-asemakaavan muutosSuunnittelualue sijaitsee Rymättylässä noin viisi kilometriä Rymättylän keskustasta kaakkoon.

Suunnittelualueena on osa kiinteistöstä Äijälä 529-556-1-99. Kaava-alueen pinta-ala on noin 17 hehtaaria. Alueelta on matkaa Naantalin keskustaan noin 24 km.


Suunnittelualueelle laaditaan ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on siirtää rakennusoikeutta Rengon saaresta kaava-alueen mantereenpuoleiselle osalle.


Naantalin kaupunginhallitus on tehnyt ranta-asemakaavamuutoksesta käynnistämispäätöksen 23.10.2017 § 373.


Äijälän ranta-asemakaavan ja Nimetön-Patarauta-Renko ranta-asemakaavan muutosehdotus, joka on päivätty 13.4.2018, pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 15.6.–15.8.2018 Naantalin kaupungin teknisten palvelujen maankäyttöosastolla (Käsityöläiskatu 2, 4. krs.), Rymättylän palvelupisteessä (Metsätie 1) sekä Naantalin kaupungin kotisivuilla (www.naantali.fi).


Mahdolliset kirjalliset muistutukset osoitetaan Naantalin kaupunginhallitukselle ja ne pyydetään toimittamaan osoitteella Naantalin kaupungin kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali (käyntiosoite Käsityöläiskatu 2) ennen nähtävillä olon päättymistä, eli viimeistään 15.8.2018 kello 15.00.


Lisätietoja antavat kaavan laatija Pasi Lappalainen, Nosto Consulting Oy, puh. 0400 858 101 (sähköposti etunimi.sukunimi@nostoconsulting.fi) tai maanmittausinsinööri Birit Keva, puh. 044 733 4702 (sähköposti etunimi.sukunimi@naantali.fi).


8.6.2018

Nähtävillä olevan ranta-asemakaavan muutoksen aineisto pdf:nä:
Kaavaselostuksen liitteet:NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Äijälän ranta-asemakaava ja Nimetön-Patarauta-Renko ranta-asemakaavan muutos".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.