Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutosKaava-alue sijaitsee Rymättylässä noin kahdeksan kilometriä Rymättylän keskustasta luoteeseen.


Suunnittelualueena on osa kiinteistöstä Vehotniemi 529-514-1-25. Kaava-alueen pinta-ala on noin 0,18 hehtaaria. Alueelta on matkaa Naantalin keskustaan noin 20 km.


Suunnittelualueelle laaditaan ranta-asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on poistaa kaava-alueelta yhteiskäyttöalueen merkintä. Kaava-alueen käyttötarkoitus säilyy entisellään eli puistona.


Naantalin kaupunginhallitus on tehnyt ranta-asemakaavamuutoksesta vireilletulopäätöksen 19.2.2018 § 67.


Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutoksen OAS sekä luonnosvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 2.3.2018 - 3.4.2018 Naantalin kaupungin teknisten palvelujen maankäyttö-osastolla kaupungintalon aukioloaikoina ja Nosto Consulting Oy:n tiloissa erikseen sovittavana ajankohtana  sekä osoitteissa www.naantali.fi ja www.ranta-asemakaava.fi/projektit/naantali.


Osalliset voivat esittää mielipiteensä OAS:sta ja luonnosvaiheen aineistosta. Kirjalliset mielipiteet tulee osoittaa kaavan laatijalle nähtävilläolon aikana:


Pasi Lappalainen
Nosto Consulting Oy
Brahenkatu 7, 20100 Turku
puh. 0400 858 101 tai sähköpostilla pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi


28.2.2018

Nähtävillä olevan ranta-asemakaavan muutoksen aineisto pdf:nä:
Kaavaselostuksen liitteet:


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.