Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutosKaava-alue sijaitsee Rymättylässä noin kahdeksan kilometriä Rymättylän keskustasta luoteeseen.

Suunnittelualueena on osa kiinteistöstä Vehotniemi 529-514-1-25. Kaava-alueen pinta-ala on noin 0,18 hehtaaria. Alueelta on matkaa Naantalin keskustaan noin 19 km.


Suunnittelualueelle laaditaan ranta-asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on poistaa kaava-alueelta yhteiskäyttöalueen merkintä. Kaava-alueen käyttötarkoitus säilyy entisellään eli puistona.


Naantalin kaupunginhallitus on tehnyt ranta-asemakaavamuutoksesta vireilletulopäätöksen 19.2.2018 § 67.


Kaupunginhallitus päätti 13.8.2018 asettaa ranta-asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville.


Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutosehdotus, joka on päivätty 18.5.2018, pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 28.8.–26.9.2018 Naantalin kaupungin teknisten palvelujen maankäyttöosastolla (Käsityöläiskatu 2, 4. krs.) sekä Naantalin kaupungin kotisivuilla (www.naantali.fi).


Mahdolliset kirjalliset muistutukset osoitetaan Naantalin kaupunginhallitukselle ja ne pyydetään toimittamaan osoitteella Naantalin kaupungin kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali (käyntiosoite Käsityöläiskatu 2) ennen nähtävilläolon päättymistä, eli viimeistään 26.9.2018 kello 15.00.


Lisätietoja antavat kaavan laatija Pasi Lappalainen, Nosto Consulting Oy, puh. 0400 858 101 (sähkö-posti etunimi.sukunimi@nostoconsulting.fi) tai maanmittausinsinööri Birit Keva,

puh. 044 733 4702 (sähköposti etunimi.sukunimi@naantali.fi).


24.8.2018

Nähtävillä olevan ranta-asemakaavan muutos-ehdotuksen aineisto pdf:nä:
Kaavaselostuksen liitteet:


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.