Kiinteistönmuodostus

Kiinteistönmuodostuksella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, toimituksia ja päätöksiä, joilla ylläpidetään luotettavaa kiinteistöjärjestelmää ja kiinteistörekisteriä. Kiinteistörekisteri on osa valtakunnallista tietojärjestelmää.

Naantalin kaupungin teknisten palvelujen maankäyttöosasto suorittaa sitovan tonttijaon mukaisella asemakaava-alueella kiinteistönmuodostuksen ja muut kiinteistötoimitukset.


Kaupungin maankäyttöosaston toimitusalueena ovat kanta-Naantali ja Luonnonmaa osittain.

Muilla kunnan alueilla (Merimasku, Rymättylä, Velkua, Livonsaari) kiinteistötoimitukset suorittaa Maanmittauslaitos.

 

Kiinteistötoimituksia ovat mm. tontin lohkominen, yleisen alueen lohkominen, rasitetoimitus ja kiinteistönmääritystoimitus (mm. rajankäynti).

Toimituksissa käsitellään myös vanhoja oikeuksia ja rasitteita, määrätään kiinteistöjen rajat sekä perustetaan tarpeellisia uusia rasitteita.

Kun toimitus on saanut lainvoiman, toimituksesta tehdään merkinnät kiinteistörekisteriin, joka on osa valtakunnallista kiinteistötietojärjestelmää.

Toimitukset ovat maksullisia, joiden hintatiedot löytyvät hinnastosta.

1.9.2017Yhteystiedot:


Toimitusinsinööri
Malmsten Seija
Puh: +358 44 4171 376
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Maankäyttöpäällikkö
Lehikoinen Elise
Puh: +358 2 434 5358
Gsm: +358 50 464 9906
etunimi.sukunimi@naantali.fiNAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kiinteistönmuodostus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.