Katualueen haltuunotto

Kaupunki saa katualueen haltuunsa, kun sitä ryhdytään rakentamaan tai muutoin tarvitaan käytettäväksi sekä yleisen alueen erottamista koskeva kiinteistötoimitus on pantu vireille.

 

Ensimmäisen asemakaavan alueella:

Kaupunki korvaa maanomistajalle rakennukset, puut, istutukset ja laitteet, jotka sijaitsevat haltuunotettavalla katualueella.

 

Katualueesta maanomistaja saa korvausta siltä osin kuin alueen pinta-ala ylittää

20 % maanomistajan omistamasta maasta kyseisellä asemakaava-alueella tai on suurempi sitä rakennusoikeuden määrää, jonka saa rakentaa maanomistajalle jäävälle maalle tällä asemakaava-alueella.

 

Haltuunotosta ilmoitetaan kiinteistön omistajalle kirjeitse.

 

Kaupunki suorittaa kohteessa katselmuksen ja arvioi korvattavan omaisuuden. Omistaja saa korvauslaskeman ja sen hyväksyttyään maksun.

 

Asemakaavan muutosalueella:

Asemakaavan muutosalueella kaupungilla ei ole samanlaista tai vastaavaa mahdollisuutta saada katualue omistukseensa kuin ensimmäisen asemakaavan alueella.

 

Muutosalueella kaupunki saa katualueen omistukseensa yleensä maan ostamisella tai vaihtamisella taikka lunastamalla.

 

 

 

 

 

27.11.2014

 

 

 

 

Yhteystiedot

 

 
Lehikoinen Elise
Maankäyttöpäällikkö
Tekniset palvelut
Maankäyttöosasto
Puh: +358 2 434 5358
Gsm: +358 50 464 9906
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Malmsten Seija
Toimitusinsinööri
Tekniset palvelut
Maankäyttöosasto
Puh: +358 44 4171 376
etunimi.sukunimi@naantali.fi
 

 

kuva_3043.jpg 

  

 

 

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Katualueen haltuunotto".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.