Hinnasto

Naantalin kaupungin perimät kiinteistötoimitusmaksut 1.1.2016 alkaen:

Kaupunginvaltuusto 16.11.2015 § 78


Taksa, jonka mukaan Naantalin kaupungille peritään maksu kiinteistötoi­mitusmaksulain (558/95) 1 §:ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä. Hinnat ovat arvonlisäverottomia (ALV 0 %).
KIINTEISTÖTOIMITUKSET


1. Tontin lohkominen (KmL) 4. luku


1Tontin pinta-ala on enintään 2 000 m²      900

2Tontin pinta-ala on 2 001 – 10 000 m²   1 500€ 

3Tontin pinta-ala on yli 10 000 m²   2 000€ 

Kun asuntotontille saa rakentaa yhteensä enintään kaksi (2) asuntoa tai 300 kerros-m²,   

tontin lohkomisesta suoritettava maksu on pinta-alasta riippumatta 


   900
2. Tontin lohkomisen yhteydessä suoritettava toimenpiteet

   (rasitteen käsittely, tilusvaihto ja osuuden siirtäminen)


Rasitteen tai oikeuden perustamisesta tai muu käsittely rasitetta /oikeutta kohden 150

Vapaaehtoisesta tilusvaihdosta    300€ 

3. Rasitetoimitus


KmL 14. luvun mukainen erillinen rasitetoimitus, enintään kahta rasitetta koskeva

 450€ 

Jokaisesta seuraavasta rasitteesta suoritetaan    150

4. Tilusvaihto (KmL 8 luku) ja yhteisalueosuuden siirtäminen (KmL 131 §)                    


Kun tilusvaihto suoritetaan erillisessä tilusvaihtotoimituksessa500

Kun osuuden siirtäminen kiinteistöön tai tilaksi muodostaminen käsitellään

erillisessä yhteisalueosuuden siirtotoimituksessa

500

5. Rajankäynti (KmL 101§)


Sitovan tonttijaon alueella tonttia tai yleistä aluetta koskeva rajankäynti600

Maastossa tehtävä merkintä tai näyttö (raja, aita jne.), sis. 4 pistettä     200

(Kiinteistörekisteriin merkityn muun kiinteistön rajankäynnin toimitusmaksu

määräytyy Maanmittauslaitoksen voimassa olevan  hinnaston mukaisesti.)

KIINTEISTÖREKISTERIN PITÄJÄN PÄÄTÖKSET


6. Kaavatontin merkitseminen tonttina kiinteistörekisteriin


Päätös, jolla kaavatontti merkitään tonttina kiinteistörekisteriin (KrL 3 § ja 4 §)   300

Kun päätöstä varten tehdään tarkistusmittauksia550


7. Kiinteistöjen yhdistäminen

 Kiinteistöjen yhdistämispäätös (KmL 17. luku)
      1  KmL 214.1 §:n mukaisessa tapauksessa    300
      2  KmL 214.2 §:n mukaisessa tapauksessa (eri kiinnitykset) 500
      Kun päätöstä varten tehdään tarkistusmittauksia tontilla 650


 Muu kiinteistörekisterin pitäjän tekemä päätös                               300 €

 


8. Muodostusluetteloon merkityn tontin rekisteröiminen                     260 €ASIAKIRJOJEN HANKKIMINEN

 

9.  Toimitusinsinöörin muilta viranomaisilta hankkimista asiakirjoista 

     suoritetaan niiden lunastus- leima- ym. maksujen lisäksi                          10 €/kplTONTTIJAON LAATIMINEN


10.  Maanomistajan tai -haltijan hakemuksesta laadittava erillinen

       tonttijako tai tonttijaon muutos (max. 2 tonttia)                                    900 €


       Kolmas ja sitä seuraavat tontit +150 € / tontti


Mikäli tonttijaon muutos ei tule voimaan asiakkaasta johtuvasta syystä ( esim. hakemuksen peruuttaminen), tonttijaon laatimisesta

peritään vähintään 50 % kokonaiskustannuksesta.


Mikäli tonttijaon muutos ei tule voimaan asiakkaasta riippumattomista syistä, maksua ei peritä.

       


TYÖKORVAUS


11. Kiinteistötoimitusmaksulain 3 §:n 1 momentin mukaiseen työaikakorvaukseen perustuvat veloitushinnat määräytyvät  

      toimitustuotannon osatehtävittäin tehtävän suorittaneen henkilön palkan, tarvikekustannusten ja 100% yhteiskustannusten mukaan.4.8.2016

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Hinnasto".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.