Rasitetoimitus

Kiinteistön hyväksi voidaan perustaa toisen kiinteistön alueelle pysyvä käyttöoikeus eli rasite. Toimituksessa perustettu rasite on voimassa vaikka kiinteistöt vaihtaisivat omistajia.


Pysyvänä rasitteena perustettavia oikeuksia ovat mm. kulkuyhteys- eli tierasitteet, erilaiset vesi-, viemäri-, sähkö- tms. johtorasitteet sekä autojen pitämistä varten perustettavat rasitteet. Myös jätteiden kokoamispaikkaa varten voidaan perustaa rasite.


Rasitteet perustetaan omistajan hakemuksesta tontin lohkomisen yhteydessä tai erillisessä rasitetoimituksessa, jonka seurauksena perustettu rasite merkitään kiinteistörekisteriin.


Rasitteiden perustaminen edellyttää yleensä tontin omistajien välistä kirjallista rasitesopimusta, joka tulee liittää kiinteistötoimitushakemukseen. Sopimuksessa tulee sopia rasitteeseen liittyvistä asioista, kuten rasitteen käytöstä, rakentamis-, kuntoonpano- ja kunnossapitokustannuksista sekä rasiteoikeudesta maksettavasta korvauksesta.


Erillisen rasitetoimituksen hinta on 450 €, jos toimituksessa perustetaan enintään kaksi (2) rasitetta. Jokaisesta seuraavasta rasitteesta hinta nousee 150 € / rasite.

Tontin lohkomisen yhteydessä perustettava rasite on hinnaltaan 150 € / rasite.18.12.2018
Yhteystiedot


Toimitusinsinööri
Malmsten Seija
Puh: +358 44 4171 376
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Maankäyttöpäällikkö
Lehikoinen Elise
Puh: +358 2 434 5358
Gsm: +358 50 464 9906
etunimi.sukunimi@naantali.fi
               
NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Rasitetoimitus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.