Syyt strategisen yleiskaavan laatimisen tarpeeseen

Vuoden 2009 alusta toteutunut kuntaliitos merkitsi mittavaa Naantalin kaupungin toimintaympäristön ja sen suunnittelulähtökohtien muutosta. Paitsi asukkaita ja pinta-alaa, liitos toi tullessaan myös oikeusvaikutteisia kaavoihin sisältyviä määräyksiä, joiden yhtenäistämisen tarve on perusteltua. Livonsaari ja Lempisaari tuovat vuoden 2011 alussa vielä oman lisänsä.

 

 

Liitos laajensi Naantalin aiemman maapinta-alan lähes viisinkertaiseksi, vesipinta-alan kymmenkertaiseksi, toi lisää rantaviivaa noin 900 km, ympärivuotisia asuntoja 1800 ja kesäasuntoja 4300. Liittyneiden kuntien väestömäärä, yhteensä noin 3900 asukasta, nosti Naantalin asukasluvun runsaaseen 18500 asukkaaseen. Työpaikkojen määrä kasvoi reilusta 5000:sta noin 6100:an. Livonsaaren ja Lempisaaren liitoksen myötä vuoden 2011 alusta fyysiset mittasuhteet kasvavat lisää ja väkiluku kasvaa noin 150 asukkaalla.

 

Kuntaliitos toi tullessaan myös maankäyttösuunnitelmien sekä rakennusjärjestysten moninaisuuden. Yhdeksi kaupungiksi muodostetun Naantalin alueen yleiskaavallisen maankäytön tilanne on sinänsä hyvä. Oikeusvaikutteiset yleiskaavat kattavat lähes koko alueen. Määräyksiltään ja ohjausperiaatteiltaan kaavat, samoin kuin rakennusjärjestyksetkin, ovat kuitenkin varsin monenkirjavat ja yhtenäisten tulevaisuuden kehittämislinjausten tarve on nähty perustelluksi.

 

Samaan aikaan strategisen yleiskaavan laatimisen kanssa Naantali on mukana myös ”Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035” – hankkeessa, jossa haetaan Turun kaupunkiseudun kuntien kesken yhteistä näkemystä pitkän tähtäyksen päälinjoista. Rakennemallityössä haetaan periaatelinjauksia seudullisesti merkittäviin toimintoihin kuten asuin- ja työpaikka-alueiden kehittämiseen ja profilointiin, palvelujen järjestämiseen yhdessä sekä liikenne- ja viherverkon luomiseen. Hanke edellyttää vuorovaikutusta ja suunnitteluyhteistyötä kuntien välillä ja strategisen yleiskaavan käynnistynyt valmistelu antaa tähän hyvät valmiudet.

 

Naantalin strateginen yleiskaava on luonteeltaan alueidenkäytön kehittämisen periaatteita määrittelevä asiakirja, jolla ei ole maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) tarkoitettuja oikeusvaikutuksia. Se on kuitenkin selkänoja, josta saadaan lähtökohtia jo talousarvion ja taloussuunnitelman 2012–2015 valmistelulle mm. kaavoitusohjelman ja uusien aluekohteiden rakentamisen osalta.

 

Tavoitteena on luoda asukkaille ja Naantalissa toimijoille edellytykset hyvään elinympäristöön myös tulevaisuudessa sekä kehittää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä koko kaupungin alueella. Työssä laadittavien vaihtoehtoisten maankäyttö- ja liikenneratkaisujen vaikutukset on arvioitava kestävän kehityksen eri näkökulmista: ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti.

 

 

 

 

 

1.12.2010

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Syyt strategisen yleiskaavan laatimisen tarpeeseen".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.