Osoitteet


Osoitteiden antaminen uusille kohteille ja vanhojen osoitteiden muuttaminen tarvittaessa kuuluvat maankäyttöosaston tehtäviin.


Kaavoitetuilla alueilla osoitekatujen ja -teiden nimet vahvistetaan asemakaavan yhteydessä. Kaavan laatimisvaiheessa kaavasuunnittelija ja nimistötoimikunta valmistelevat yhteistyössä  katunimet ja muun nimistön.

Osoitenumerot annetaan siten, että tien alusta katsoen vasemmalla puolella ovat parilliset numerot ja oikealla puolella parittomat.


Haja-asutusalueilla osoitenumero kertoo kiinteistön etäisyyden tien alusta siten, että matkan metrimäärästä otetaan pois viimeinen numero. Esimerkiksi 750 metriä Pitkätien alusta on osoite Pitkätie 75.


Osoitemuutokset
Uusi asemakaava saattaa muuttaa katujen nimiä tai osoitenumeroita. Uusi katunimi tai uusi numerointi otetaan käyttöön, kun asemakaavan toteuttaminen alueella etenee. Osoitenumeroinnin vahvistaa maankäyttöpäällikkö.

Asiasta tiedotetaan kirjallisesti tontinomistajille hyvissä ajoin ennen muutoksen voimaantuloa. Kaupunki hoitaa osoitemuutosten ilmoittamisen postiin ja viranomaisrekistereihin.


Kun uusi osoitenumero tulee voimaan, on rakennetun tontin omistajan tai haltijan sijoitettava osoitenumerokilpi kiinteistölle, selvästi tielle näkyvään paikkaan. Yleensä kilpi kiinnitetään rakennuksen seinään. Jos rakennuksen etäisyys osoitetiestä on yli 40 metriä, tulisi kilpi sijoittaa osoitetien varteen. Milloin osoitekohde on nimetystä osoitetiestä erkanevan tien varressa, jota ei ole nimetty, tulisi numerokilpi asettaa erkanevan tien alkuun.


Selkeät osoitemerkinnät turvaavat esimerkiksi ambulanssin nopean löytämisen kohteeseen!

31.5.2018


 

442-4.jpg
photo©:vintolaLisätietoja:


Maankäyttöosaston palvelupiste
Kaupungintalo 4. krs
Käsityöläiskatu 2
21100 Naantali

+358 2 434 5330

+358 44 733 4753

mittausosasto@naantali.fi

Sijainti kartallaMaanmittausinsinööri
Järvinen Juha
Puh: +358 44 733 4642
Maankäyttöpäällikkö
Lehikoinen Elise
Puh: +358 2 434 5358
Gsm: +358 50 464 9906

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Osoitteet".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.