Maksut

Kirjasto tarjoaa asiakkaille maksutta monipuoliset kokoelmat, laitteet ja tiedonhakumahdolisuudet, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen.


Myöhästymismaksu kertyy kaikilta eräpäivän jälkeisiltä kalenteripäiviltä enimmäismäärään saakka. Laina-aika päättyy eräpäivänä kirjaston aukioloajan päättyessä. Lasten- ja nuortenosaston aineistosta ei peritä myöhästymismaksuja. Perintään siirretystä aineistosta peritään lisäksi perintäkuluja, myös kaikesta lasten- ja nuortenaineistosta.


Mikäli maksuja on yli 15 euroa, asiakas on lainauskiellossa, kunnes asia on selvitetty. Lainauskielto on voimassa kaikissa Vaski-kirjastoissa.


Muistutukset ja perintä


Kirjasto lähettää myöhässä olevasta aineistosta kaksi muistutusta, joista ensimmäinen lähetetään viikon ja toinen kolmen viikon kuluttua eräpäivästä. Varatusta aineistosta ja Jokeri-aineistosta ensimmäinen muistutus lähetetään jo vuorokauden kuluttua eräpäivästä. Myöhästymismaksujen lisäksi peritään tällöin myös muistutusmaksu.


Muistutus voidaan lähettää kirjeellä, tekstiviestillä tai sähköpostilla riippuen siitä, minkä ilmoitustavan asiakas on valinnut.


Muistutusten jälkeen maksujen perintä siirtyy perintätoimistolle, joka lisää maksuihin perintäkulut. Kuitenkin ensisijaisesti perintätoimisto karhuaa palauttamatonta aineistoa. Myös palautetusta aineistosta peritään kirjaston maksusaatavat.


Perintä koskee myös alle 18-vuotiaiden lainaamaa aineistoa sekä lasten- ja nuortenaineistoa. Alle 18-vuotiaan kirjastokortilla lainatusta aineistosta on vastuussa huoltoja tai muu vastuuhenkilö. Yhteisökortilla lainatusta aineistosta on vastuussa yhteisö.


Lisätietoja perintäasioista.


Palvelumaksut


Vaski-kirjastojen palvelumaksut -esitettä on jaossa jokaisessa kirjastossa. Täydellinen tiedosto myös pdf-liitteenä.


Tässä lueteltuina yleisimmät maksut. Asiakkaiden on silti syytä tutustua täydellisiin maksuihin sekä kirjaston sääntöihin.
Myöhästymismaksut ja muistutuskulut 1.6.2017 alkaen
Myöhästymismaksut

0,30 € / laina / päivä

enintään 9,00 € / laina

1. muistutus1,50 €
2. muistutus3 €Palvelumaksut


Varausmaksumaksuton, noutamattoman varauksen maksu 2 €
Kaukolainatilaus4 € + lähettävän kirjaston maksutKorvaukset
Uusi kirjastokortti

2 €

Kadonnut tai korjauskelvottomaksi

turmeltunut aineisto

ostohinta/uudelleenhankintahinta/uusi kappale

Kadonnut tai korjauskelvottomaksi

turmeltunut elokuvatallenne tai CD-ROM

tekijänoikeusmaksut + ostohinta tai uudelleenhankinta


Tekijänoikeussyistä elokuvatallenteita tai CD-ROM-levyjä ei voi korvata uudella vastaavalla, ja niiden korvaushintaan sisältyy tekijänoikeusmaksu.29.9.2017Linkkejä

  

Palvelumaksut 
Yhteystiedot


Naantalin kaupunginkirjasto

Tullikatu 11

21100 Naantali

02 434 5310


kirjasto@naantali.fi


Lähikirjastojen yhteystiedot ja aukioloajat ovat Toimipisteet-sivuilla


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Maksut".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.