Avustuksia kulttuurin tuottamiseen

Kulttuurilautakunnan tehtävänä on päättää kaupungin talousarviossa kulttuuritoimen tukemiseen varattujen määrärahojen käytöstä.


Perus- ja kohdeavustukset ovat haettavina perjantaihin 31.3.2017 klo 15.00 mennessä.


Perusavustuksia myönnetään yleisen kulttuuritoiminnan tukemiseen.


Kohdeavustuksia myönnetään yksittäisten kulttuuritapahtumien järjestämiseen ja muiden kertaluontoisiksi tai vakiintumattomiksi katsottavien hankkeiden toteuttamiseen.


Avustusanomukset tehdään lomakkeilla, jotka voi tulostaa oikean palstan linkistä. Niitä saat myös sivistystoimistosta ja kaupungintalon palvelupisteestä. Anomukset palautetaan liitteineen määräaikaan mennessä Naantalin kaupungin kirjaamoon.


Kenelle avustuksia myönnetään?


Kulttuurilautalautakunta voi hakemuksesta myöntää perus- ja kohdeavustuksia kulttuuritoimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille, joiden kotipaikka on Naantalin kaupunki tai joiden kulttuuritoiminnan kohde on Naantalin kaupunki. Yhdistyksen toiminnan tulee olla vakiintunutta.


Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista, taidepalvelusten tarjontaa sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.


Tarkempia tietoja avustuksista, niiden anomisesta ja maksatuksesta saa kulttuurilautakunnan avustusohjesäännöstä tai sivistystoimistosta.

11.4.2017


Kuva: Anu Anttila Sivistystoimisto

Puh: + 358 2 434 5231
Gsm: + 358 44 733 4645
sivistystoimisto@naantali.fi  


  

Täytä ja tulosta avustuslomake tästä:


Tutustuthan avustusohjesääntöön ennen hakemuksesi täyttämistä.
   


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kulttuuriavustukset".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.