Kulttuurilautakunnan avustusohjesääntö

Avustusohjesääntö on viimeksi päivitetty tammikuussa 2016.


1 YLEISTÄ


Kulttuurilautakunnan tehtävänä on päättää kaupungin talousarviossa kulttuuri-toimen tukemiseen varattujen määrärahojen käytöstä.

Kalenterivuosittain lautakunta voi hakemuksesta myöntää perus- ja kohdeavustuksia kulttuurin alalla toimiville rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille, joiden kotipaikka on Naantalin kaupunki tai joiden kulttuuritoiminnan kohde on Naantalin kaupunki. Yhdistyksen toiminnan tulee olla vakiintunutta.


2 PERUSAVUSTUKSET


Perusavustuksella tuetaan kulttuurin alalla toimivan yhdistyksen vuotuista toimintaa. Yksittäisen avustuksen määrä suhteutetaan yhdistyksen jäsenmäärään tai toiminnan laajuuteen tai merkityksellisyyteen.


3 KOHDEAVUSTUKSET


Yksilöityjä kohdeavustuksia voidaan myöntää kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä muiden kertaluontoisiksi tai vakiintumattomiksi katsottavien hankkeiden toteuttamiseen.

Kohdeavustusten käsittelyssä huomioon otettavat seikat:

  • Kohdeavustusten painopiste on lapsille ja nuorille suunnatussa toiminnassa sekä kulttuurituotteissa, joiden kohderyhmänä ovat kuntalaiset tai laajempi yleisö.
  • Kohdeavustusta ei pääsääntöisesti myönnetä tarvikkeiden, esiintymisasujen tai omaisuuden hankintaan.
  • Konsertit kuuluvat kuorojen perustoimintaan eli niihin ei myönnetä kohdeavustusta.
  • Saaristoalueen perinteiset vuodenaika- ja markkinatapahtumat kuuluvat saaristolautakunnan jakamien avustusten piiriin.


4 AVUSTUSTEN HAKEMINEN


4.1. Perusavustukset


Perusavustukset julistetaan haettaviksi maaliskuun loppuun mennessä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kaupungissa julkaistaan. Perusavustushakemukseen tulee liittää edellisen toimintakauden toimintaker-tomus ja tilinpäätös sekä kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

4.2. Kohdeavustukset


Kohdeavustukset julistetaan haettaviksi maaliskuun loppuun mennessä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kaupungissa julkaistaan.


Kohdeavustushakemuksesta tulee ilmetä käyttötarkoitus ja -ajankohta, hankkeen kustannusarvio sekä arvio muualta saatavasta rahoituksesta. Hakemukseen tulee liittää edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Mikäli sama yhdistys hakee myös perusavustusta, ei liitteitä tarvitse toimittaa kahteen kertaan.


Yhdistykset, joille myönnetään kohdeavustusta, ovat velvollisia ilmoittamaan avustettavasta tapahtumasta kaupungin verkkosivujen tapahtumakalenteriin.    


5 AVUSTUSTEN MAKSATUS


Perusavustus maksetaan lautakunnan päätöksen saavutettua lainvoiman.


Kohdeavustus maksetaan jälkikäteen, kun sivistystoimistolle on esitetty hyväksyttäviin tositejäljennöksiin perustuva tiliselvitys tapahtuman tai hankkeen toteuttamisesta sekä lyhyt kirjallinen selvitys tilaisuudesta mahdollisine liitteineen (esim. lehti-ilmoitus, käsiohjelma).


Tiliselvitys on esitettävä kahden kuukauden kuluessa tapahtuman tai hankkeen toteuttamisesta tai sen tulkitaan jääneen toteutumatta ja avustus menetetään. Marras- ja joulukuussa toteutuvien tapahtumien ja hankkeiden tiliselvitys on esitettävä viimeistään 31.12.


6 KULTTUURIN TEKIJÄ -PALKINTO

Lautakunta jakaa toimikautensa toisena ja viimeisenä vuotena kulttuuritoiminnan alalla ansioituneelle naantalilaiselle henkilölle tai yhteisölle Kulttuurin tekijä -palkinnon.


Perusteltuja ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat tehdä yksityishenkilöt ja yhteisöt.

16.3.2016
NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Avustusohjesääntö".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.