Lahjoitukset Naantalin museolle

Onko sinulla esineitä tai valokuvia, joista haluaisit luopua ja joiden ajattelet kuuluvan museoon? Mietitkö, mitä museoon voi lahjoittaa? Alla tietoa Naantalin museon kokoelmien karttumisesta ja siitä, miten toimia, jos haluat tehdä lahjoituksen.


Naantalin museon kokoelmat


Naantalin museo on kulttuurihistoriallinen paikallismuseo. Tehtävämme on säilyttää ja tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville sekä harjoittaa siihen liittyvää tutkimusta, opetusta, tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. 


Naantalin museolla on lähes 9 000 esineen ja yli 7 000 valokuvan kokoelmat sekä 32 hyllymetrin arkistokokoelma. Suurin osa Naantalin museon kokoelmista on saatu lahjoituksina. Museo on sitoutunut säilyttämään ja hoitamaan kokoelmiaan hyvin ja oikeanlaisissa olosuhteissa museoeettisten periaatteiden mukaisesti.


Museo ottaa vastaan lahjoituksia


Naantalin museo ottaa vastaan sekä yksittäisiä esineitä, valokuvia ja arkistomateriaalia että laajempia kokonaisuuksia, jotka ovat museon keruuohjelman mukaisia. Vastaanotettavalla materiaalilla on oltava vahva side Naantaliin joko valmistuksen tai käytön kautta. Esineellä on sitä enemmän museaalista arvoa, mitä enemmän siitä tiedetään eli tiedot valmistuksesta, hankinnasta ja omistuksesta sekä käyttö- ja henkilöhistoriasta ovat merkityksellisiä. Museo ei ota vastaan esineitä, joista ei ole olemassa tausta- tai käyttötietoja.


Museo tallettaa samanlaisia tai samankaltaisia esineitä yleensä vain yhden, joten esineiden yleisyys vaikuttaa mahdollisuuksiin liittää se kokoelmiin. Museo vastaanottaa myös uutta, tallennamme siis nykyaikaakin. Tämän päivän esineiden kerääminen on helpompaa nyt kuin sadan vuoden päästä ja nykypäivän esineeseenkin voi liittyä paljon arvokasta tietoa. Lisäksi Naantalin museo osallistuu suomalaisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyötä koordinoivaan yhteistyöverkostoon nimeltä TAKO. Yksi sen puitteissa tapahtuvasta toiminnasta on juuri nykyajan dokumentointi.


Museo ei pääsääntöisesti osta mitään kokoelmiinsa, eikä ota vastaan talletuksia. Museo ei anna esineistä hinta-arvioita. Rahallisella arvolla ei ole merkitystä päätettäessä jonkin esineen ottamisesta kokoelmiin. Vastaanotettavassa esineessä saa näkyä ikä ja käytön jäljet, mutta esineen tulee olla mahdollisimman täydellinen eli siitä ei saa puuttua oleellisia osia eikä se saa olla rikkinäinen. Mahdollinen puhdistus ja kunnostus tulee jättää museolle, esinettä ei tule korjata, paikata tai maalata ennen lahjoitusta.Lahjoitus


Jos haluat lahjoittaa objekteja Naantalin museolle, ota ensin yhteyttä museoon puhelimitse tai sähköpostilla, jolloin sovitaan aika esineen näytöstä joko museossa tai muualla. Vaihtoehtoisesti voit lähettää kuvan mahdollisesta lahjoituksesta. Voit halutessasi tulla myös käymään museolla esineestä otetun valokuvan kanssa, mutta itse esineitä ei kannata tuoda sopimatta asiasta ensin.


Kun museo päättää ottaa esineen vastaan, tehdään asiasta lahjakirja kahtena kappaleena, joista toinen jää museolle ja toinen tulee lahjoittajalle. Tämän jälkeen omistus- ja hallintaoikeus siirtyy vastikkeetta museolle, jonka jälkeen sillä on oikeus päättää esineen käytöstä.


Mitä etsimme ja tarvitsemme?


Naantalin museon tämän hetken painopistealueita keruussa ovat erityisesti matkailu (varsinkin kylpylätoiminta ja perhematkailu), naantalilaisten yritysten ja yksityishenkilöiden valmistamat esineet sekä Naantalin uusi ja vanha teollisuus.8.1.2019


Kuva: Mari Termonen
Naantalin museon esinekokoelmaan kuuluu mm. erä Naantalin Kukkatehtaalla valmistettuja tekstiilejä.
 


Humppi/Museon toimisto
Naantalin museo
Mannerheiminkatu 21
21100 Naantali

+ 358 2 4352 727 

museo( a)naantali.fi

Sijainti kartallaNAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Lahjoitukset Naantalin museolle".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.