Kesäkuun esine 2013

Naantalin museo esittelee kuukausittain esineitä, valokuvia tai arkistomateriaalia kokoelmistaan.

 

Naantalin kaupunki täyttää tänä vuonna 570 vuotta, jonka vuoksi museon tämän vuoden kuukauden esineet on valittu juhlavuotta silmällä pitäen.

 

Naantalin museon kesäkuun esine on Viluluodon lähteellä käytetty, numeroitu ja mitta-asteikolla varustettu juomalasi. Naantalin kylpylän perusta luotiin 1700-luvulla, kun Viluluodon lähteen terveysvesi keksittiin. Lähde sijaitsi Luolalanjärven rannalla, mutta on sittemmin jäänyt viereen rakennetun tien alle. Museon puutarhassa on kopio lähteellä sijainneesta kaivohuoneesta.

 

Lääketieteen professoriksi Turkuun saapunut Peter Elfving (1677–1726) ryhtyi 1720-luvulla tutkimaan Viluluodon vettä. Hän totesi sen olevan parantavaa ja ennen kaikkea parempaa kuin Kupittaan lähdevesi. Elfving otti lähteen käyttöön ja aloitti siellä ensimmäisen vedenjuontikauden vuonna 1723. Lähteen ympärille rakennettiin suoja, joka nimettiin Kaivohuoneeksi. Elfving katsoi, että Viluluodosta tulisi kaupungille hyvä liikeyritys eikä ihmisten tarvitsisi enää matkustaa vesihoitoihin ulkomaille.

 

Parantavaa vettä

 

Vedenjuonti oli tullut Euroopassa muotiin yläluokan parissa ja Saksa toimi vesiparannuksen edelläkävijänä. Lääkärit ja kemistit olivat 1600-luvulta alkaen tehneet vesianalyyseja, joiden perusteella mineraalilähteiden vettä markkinoitiin sisäisesti käytettävänä terveysvetenä.

Vesiä analysoitaessa huomio kiinnitettiin suoloihin ja happoihin, joiden ajateltiin parantavan sairauksia tai vahvistavan terveyttä. Natriumkloridin, natrium- ja magnesiumsulfaatin ja natriumkarbonaattien lääketieteelliset ominaisuudet vaikuttivat lähdeveden sisäiseen käyttöön. Näiden uskottiin auttavan moniin vaivoihin, kuten kihtiin, munuaiskiviin, vatsan toimintaan, naisten vaivoihin, kouristuksiin jne. Viluluodon maine perustui erityisesti sen rautapitoisuuteen. Rautavettä juomalla parannettiin yleistä heikkoutta sekä verenvähyydestä johtuvaa kalpeutta.

 

Kylpylätoiminta käynnistyy

 

1790-luvulla Johan Fåhrée, Turun läänin rykmentin välskäri ja sittemmin kaivointendentti, ryhtyi hoitamaan lähdettä ja paikalle rakennettiin uusi kaivohuone. Laitoksen henkilökuntaan kuului lisäksi kaksi palvelijaa ja kaivomestari. Kylpylälaitoksen henkilökunta alkoi muotoutua.

 

Vedenjuontikaudeksi vakiintui kesäkuun jälkipuolelta alkanut kahden kuukauden jakso. Vedenjuonti alkoi aamulla kaivomestarin kellon soitolla. Vierailla oli numeroitu juomalasi lähteellä. Lääkäri määräsi juotavan määrän, enimmillään 8 lasia vettä aamulla. Juonti jatkui neljännestunnin välein ja välillä harrastettiin kevyttä liikuntaa – kävelyä salissa tai ulkoilmassa.

 

Vuonna 1837 Viluluodossa ryhdyttiin antamaan savikylpyjä. Savi otettiin viereisestä Luolalanjärvestä. Hoitoja varten rakennettiin kylpylärakennus, missä sijaitsivat kylpyhuoneet ja pukeutumistilat, keittiö ja tarjoiluhuone. Lähde oli salin keskellä katoksessa ja veden juonti jatkui kylpyjen rinnalla. Salissa myös tanssittiin kahdesti viikossa. Sunnuntaisin tänne saapui höyrylaivoilla paljon väkeä Turusta. Seuranpito oli osa terveysloman ohjelmaa.

 

Viluluodon rakennuksia uudistettiin moneen otteeseen, mutta sijainti koettiin kaukaiseksi. Viimeinen oma vedenjuontisesonki lähteellä oli vuonna 1862. Toiminnan loppumisesta huolimatta Viluluodon vedellä ja savella oli kysyntää uudessa rantaan siirtyneessä kylpylässä. 

17.5.2016

 

Kuva: Mari Termonen

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kesäkuu".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.