Maaliskuun esine 2013

Naantalin museo esittelee kuukausittain esineitä, valokuvia tai arkistomateriaalia kokoelmistaan.

 

Naantalin kaupunki täyttää tänä vuonna 570 vuotta, jonka vuoksi museon tämän vuoden kuukauden esineet on valittu juhlavuotta silmällä pitäen.

 

Naantalin juhlavuoden maaliskuun esineeksi on valittu palosammutuksessa veden kantoon käytetty nahkaämpäri.

Vanhat suomalaiset kaupungit olivat puukaupunkeja. Tämä perinne alkoi murtua vasta 1800-luvun lopulla. Puukaupungit olivat alttiita tulipaloille ja tuhoisia paloja sattui lähes kerran sukupolvessa. Tulipalot uhkasivat Naantalia muiden puukaupunkien tavoin, sillä täällä saunat ja asuin- sekä ulkorakennukset olivat toisiaan lähekkäin matalina rykelminä. Naantalia on kohdannut suuremmat tulipalot vuosina 1595 ja 1628. Ensimmäisessä palossa tuhoutui kaupungin arkisto ja joitakin taloja. Jälkimmäinen tuhosi kirkon sisustuksen ja hävitti kaupungin suurelta osalta.

 

Palosuojelu 

 

Kaupungin palotoimesta tiedetään 1600-luvulta verrattain vähän. Kaupunkilain mukaan jokaisessa kaupungissa tuli suorittaa palokatselmus neljä kertaa vuodessa. Ensimmäinen palotorjuntasäännös kaupunkiin saatiin vuonna 1652. Siinä kehotettiin yleiseen varovaisuuteen ja valittiin henkilöt määräystä valvomaan. Naantalin palosuojelussa noudatettiin pitkälle 1800-luvulle järjestelmää, jonka mukaan palojärjestystä ei ollut. Vuonna 1823 läänin maaherra vaati naantalilaisia hankkimaan palojärjestyksen. Tämän johdosta pidettiin raastuvankokous, missä todettiin Naantalin olevan jaetun ikivanhan tavan mukaan neljään kortteliin ja noudatetun tavan mukaan palomestari valvoi maistraatin jäsenten johtamaa palosammutusta. Palomestarin luona säilytettiin palokalustoa, joka koostui kahdesta palopurjeesta ja neljästä palohaasta. Lisäksi kaikissa taloissa oli omat tikkaat ja useimmissa myös palohaat, vauraimmissa lisäksi käsiruiskuja. Palovartiointiin osallistuivat kaikki talot. Iltakymmenestä aamuneljään kulki kaupungilla vartioina muutamia naisia ja miehiä vuorollaan. Kokouksessa vaadittiin hankittavan kaupungille paloruisku, vakinainen palovahti ja palojärjestys, mutta vain paloruiskuun suostuttiin. Aikaa myöten siirryttiin kuitenkin palkatun palovahdin käyttöön ja vuosisadan puolivälissä heitä oli jo kaksi. Palojärjestys saatiin kuitenkin vasta 1890-luvulla.

Palosyynit pidettiin keväisin ja syksyisin. Tarkastuksissa esiintyneitä puutteita tehostettiin uhkasakoin. Vuoteen 1856 mennessä palkattuja virkapuvulla varustettuja palovahteja oli neljä, yleensä he olivat käsityöläisiä, kisällejä ja oppipoikia. Palovartijan tuli joka tunti kaupungin kulmissa ilmoittaa huutamalla ajan kulku, esimerkiksi ”kello on lyönyt kymmenen, Jumala varjelkko kaupunkia tulipaloilt.”  Huutaminen vaihtui triangelin soittoon 1880-luvulla.

 

Kohti vakinaista palokuntaa

 

Jos tulipalo sattui, täytyi sammutusmiehistö saada kasaan. Eri kortteleita varten oli valittu palomestarit. Varsinaista miehistöä ei ollut, vaan palokutsun kuultuaan asukkaat juoksivat kadulle auttamaan. Palokaluston hankkiminen ei Naantalissa ollut helppoa, sillä kukaan ei olisi halunnut uhrata siihen rahojaan. Vuonna 1828 määrättiin, että kaikkien oli hankittava ruiskut ja kolme vuotta myöhemmin kaupunki hankki paloruiskun. Kaupungin palokalustoa lisättiin huomattavasti 1860-luvulta alkaen mm. nahkaämpäreillä, ruiskuilla ja saaveilla. Uusi palojärjestys saatiin voimaan 1899 senaatin puututtua asiaan. Järjestyksessä todettiin, että palokunnalle oli otettava palomestari, jolle maksettiin palkka. Lisäksi tuli olla neljä kaluston päällikköä, joiden avuksi kaupunkilaisista otettiin kymmenkunta miestä tuomaan paloruiskut paikalle. Vuonna 1904 palokunta käsitti 168 miestä sekä rummunlyöjän ja kellonsoittajan. Kuusi vuotta myöhemmin keskusteltiin paloaseman perustamisesta, mutta kalleuden vuoksi päädyttiin edelleen säilyttämään palokaluja ympäri kaupunkia sijaitsevissa makasiineissa. Naantalin paloasema valmistui vuonna 1931.

 

Vapaaehtoinen palokunta perustettiin kaupunkiin 1880-luvun puolivälissä asiasta kiinnostuneiden toimesta. Se kuitenkin hajaantui sortovuosien keskellä. Vuonna 1930 pidettiin vapaaehtoispalokunnan perustamiskokous ja palopäälliköksi valittiin O. W. Sorthan. Vakituinen palokunta perustettiin Naantaliin vuonna 1961.

 
17.5.2016

 

Kuva: Mari Termonen

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Maaliskuu".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.