Lokakuun esine

Naantalin museo esittelee kuukausittain esineitä, valokuvia tai arkistomateriaalia kokoelmistaan. Kuukauden esine on kirjaston aukioloaikoina nähtävillä pääkirjastossa osoitteessa Tullikatu 11.


Esittelemme kokoelmistamme tällä kertaa Neuvostoliitossa valmistetun seinäkellon. Se on lahjoitettu museolle 1965. Vuonna 1920 kaikki venäläiset kelloalan toimijat koottiin yhteen ja muutamaa vuotta myöhemmin ne siirtyivät Valtion hienomekaniikan trustin (Гострест Точмех) vastuulle. Vuonna 1928 se otti haltuunsa Moskovan elektromekaanisen tehtaan, joka valmisti mm. radioita, lähettimiä, projektoreita ja tästä syntyi vuonna 1930 Toinen valtion kellotehdas (2nd State Watch Factory, venäjäksi 2ГЧЗ), jonka valmistama myös kyseinen kello on.


Siirrymme talviaikaan


Lokakuun viimeisenä sunnuntaina siirrytään Euroopan maissa talviaikaan. Tämä on ns. normaaliaika, josta kesäaika poikkeaa. Vaihtuminen on tapahtunut kaikissa EU-maissa samalla kellon lyömällä vuodesta 1997, jolloin kesäaikajärjestelyt yhtenäistettiin Euroopan alueella. Ennen unionin jäsenyyttä Suomessa siirryttiin talviaikaan jo syyskuun lopulla. Virallinen kesäaikadirektiivi (2000/84/EY) on ollut voimassa vuodesta 2002 ja se sitoo Suomea EU:n jäsenenä. Kesäaikaan siirrytään maaliskuun viimeisenä sunnuntaina. Kesäaika on käytössä Euroopan lisäksi suuressa osassa Pohjois-Amerikkaa, sekä osassa Etelä-Amerikkaa ja Lähi-Itää. Euroopassa kesäaika ei ole käytössä Islannissa ja Venäjällä taas on pysyvästi käytössä normaali- eli talviaika.


Kesäajan vakiintuminen Suomeen kestää lähes neljäkymmentä vuotta


Kesäaika otettiin ensimmäisenä käyttöön Saksassa ja Isossa-Britanniassa vuonna 1916. Yhdysvalloissa sitä kokeiltiin muutamaa vuotta myöhemmin, mutta asia osoittautui niin epäsuosituksi, että se lopetettiin nopeasti. Toisen maailmansodan myötä kesäajan käyttö yleistyi. Suomessa sitä kokeiltiin ensimmäisen kerran vuonna 1942, mutta suuren vastustuksen vuoksi se vakiintui meille vuonna 1981, lähes viimeisenä Euroopassa.
Kesäajan käyttöönottoa perusteltiin energiasäästöllä, ihmisten valveillaoloaika saadaan sovitettua valoisan ajan kanssa. Tätä kuvaa kesäajan englanninkielinen nimi daylight saving time. Samalla katsotaan, että energiaa säästyy, kun lamppuja ei tarvitse käyttää. Suurin haitta viisarien siirtelystä on ihmisten sisäiselle kellolle. Muitakin haittoja on. Esimerkiksi ammateissa, joissa toimitaan eläinten kanssa asiat hankaloituvat, sillä eläimet eivät omaksu ajan muutoksia.


Jokaisella kaupungilla oma aika


Aiemmin jokaisella Suomen kaupungilla oli oma auringon mukaan määräytyvä aika paikkakunnan pituuspiirin mukaan. Tästä koitui suurta haittaa rautatieverkoston laajentuessa. Aikataulujen laatimisesta tuli hankalaa, kun paikkakunnilla oli oma aikansa. Päätettiin, että Kaipiaisten asemasta (nykyisen Kouvolan alueella) länteen asemien kellot olivat Helsingin ajassa ja itään Pietarin ajassa. Vuonna 1870 valmistuneesta asemasta tehtiin poikkeuksellisen kookas, koska junat pysähtyivät siellä 24 minuutiksi tasatakseen Helsingin ja Pietarin aikaeron. Kaipiainen on saarekeasema eli se on kahden eri suuntaan kulkevan raiteen välissä aiemmin mainitusta syystä.


Kun asemien kellojen viisarit näyttivät nyt keskenään yhtenäisesti, ne olivat eri ajassa kuin paikkakunnan muut kellot. Siksi 1.5.1921 päätettiin, että koko Suomi ryhtyy noudattamaan pituuspiirin 30 astetta itäistä pituutta aikaa. Näin siirryttiin maassamme yhtenäiseen aikaan.


http://birthofsovietwatchmaking.blogspot.fi/


http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4178


http://www.eurooppatiedotus.fi/public/default.aspx?contentid=215487&contentlan=1&culture=fi-FI

2.11.2016

Kuva: Mari Termonen
Klikkaamalla kuvaa saat sen aukeamaan suurempana


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Lokakuun esine".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.