Ulosottoviranomainen täytäntöönpanee päätöksiä

Ulosotossa on tavallisimmin kysymys rahasaatavien perinnästä. Verot, sakot ja vakuutusmaksut voidaan periä ilman tuomioistuimen päätöstä.

 

Ulosotossa voidaan myös täytäntöönpanna oikeuden määrämät tuomiot. Oikeudenkäynnissä tutkitaan velkojan saatavan oikeellisuus ja määrätään velallisen maksuvelvollisuudesta. Jos oikeuden tuomiota ei vapaaehtoisesti noudateta, se pannaan täytäntöön ulosotossa. Tietyt saatavat, esimerkiksi verot ja eräät vakuutusmaksut voidaan periä ilman tuomioistuimen päätöstä.

 

Myös rikosoikeudelliset rahamääräiset seuraamukset, kuten sakot ja rikesakot, peritään ulosotossa. Lisäksi ulosottoviranomaisille kuuluu häätöjen, tuomioistuinten määräämien takavarikkojen sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien päätösten täytäntöönpano.

 

Ulosottoviranomainen valvoo velkojan ja velallisen etua

 

Ulosottoviranomaisen tehtävänä on valvoa sekä velkojan, että velallisen etua. Ulosotossa käytettäviä perintäkeinoja ovat maksukehotuksen lähettäminen, palkan ja omaisuuden ulosmittaus.

 

Ulosottoviranomaiset pyrkivät siihen, että velallinen maksaa velkansa vapaaehtoisesti maksukehotuksella. Jos maksua ei saada, tehdään palkan, eläkkeen, elinkeinotulon tai omaisuuden ulosmittaus. Ulosmitattu omaisuus voidaan myydä pakkohuutokaupalla.

 

Ulosottovelkojalta perittävä tilitysmaksu otettiin käyttöön 1.9.2004

 

Tilitysmaksu peritään ulosottovelkojalta kunkin ulosottotilityksen yhteydessä. Tilitysmaksun suuruus on 0,5 prosenttia kulloinkin tilitettävästä rahamäärästä kuitenkin enintään 200 euroa tilityskerralta. Tilitysmaksu ei pienennä velallisen suoritusta. Tarkempaa tietoa tilitysmaksusta ja muista ulosottomaksuista saa Ulosottomaksut-sivulta.

 

Ulosotossa merkittäviä uudistuksia 1.3.2004

 

Näillä sivuilla annetaan yleistä tietoa ulosottoviranomaisten toiminnasta. Erityistapauksia ja poikkeuksia ei ole selostettu. Tästä syystä menettely yksittäisessä ulosottoasiassa saattaa poiketa tässä esitetystä.

 

Naantalin kaupunki ei vastaa sisällössä mahdollisesti ilmenevistä puutteista.

 

Lähteenä on käytetty oikeusministeriön internet-sivuja, Oikeus.fi

4.6.2012

 

 

 

Lisätietoja:
 

Oikeus.fi

  

Varsinais-Suomen ulosottovirasto

Raision toimipaikka

Nallinkatu 8, PL 23

21201 Raisio

puh. 029 56 26400

fax 029 56 25351

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Ulosotto".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.