Yleinen oikeusapu on yksityistä henkilöä varten

Kansalaisen on usein tarpeen käyttää lainoppinutta avustajaa oikeudenkäynneissä samoin kuin sovintoneuvotteluissa ja erilaisten asiakirjojen laadinnassa.

 

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat.

 

Oikeusapua ei kuitenkaan yleensä myönnetä, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, josta asian kulut voidaan korvata.

 

Rikosoikeudenkäynnissä turvataan vastaajalle tietyissä tilanteissa hänen taloudellisesta asemastaan riippumatta puolustaja valtion varoin. Vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten uhri voi tuloistaan riippumatta saada valtion varoin kustannettavan oikeudenkäyntiavustajan.

 

Oikeusapua ei anneta yrityksille eikä yhteisöille.

 

Ulkomailla hoidettavissa asioissa oikeusapu kattaa oikeudellisen neuvonnan.

 

Julkiset oikeusavustajat työskentelevät oikeusaputoimistoissa

 

Oikeusapua tarjoavat oikeudenkäyntiasioissa julkiset oikeusavustajat, asianajajat ja muut lakimiehet ja muissa asioissa julkiset oikeusavustajat. Julkiset oikeusavustajat työskentelevät valtion oikeusaputoimistoissa. Toimistot sijaitsevat yleensä samoilla paikkakunnilla kuin käräjäoikeudet.

 

Näillä sivuilla annetaan yleistä tietoa oikeusavusta. Erityistapauksia tai poikkeuksia ei ole selostettu. Naantalin kaupunki ei vastaa sisällössä mahdollisesti ilmenevistä puutteista.

 

Lähteenä käytetty Oikeusministeriön, Om.fi internet-sivuja.

1.12.2010

 

 

 

 

Lisätietoja:
 

Oikeusapuohjaus, Oikeusministeriö, Om.fi

 

Oikeusavusta enemmän, Oikeusministeriö, Om.fi

 

Tietoa oikeusavusta  -esite, Oikeusministeriö, Om.fi

 

Yhteystiedot:
 

Turun seudun oikeusaputoimisto, Oikeusministeriö, Om.fi

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Yleinen oikeusapu".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.