Maijamäen kiertoliittymän katusuunnitelma

Maijamäen kiertoliittymän katusuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä Naantalin kaupungintalolla (Käsityöläiskatu 2, 4.krs) 29.3.-12.4.2016 välisen ajan.


Suunnitelma käsittää Aurinkotien, Opintien ja Venevalkamantien liittymän uudelleen järjestelyt. Samassa yhteydessä jätevesiviemäri saneerataan välillä Opintie – Kylpylän pysäköintialue. Katusuunnitelman tavoitteena on parantaa liittymän liikenneturvallisuutta sekä helpottaa Opintieltä ja Venevalkamantieltä Aurinkotielle liittymistä.


Suunnitelmassa on esitetty koko kiertoliittymän halkaisijaksi 38 m, josta kiertosaarekkeen halkaisija on 22 m, kiertotilan kavennuksen leveys 2,0 m ja itse kiertotilan ajoradan leveys 6,0 m. Venevalkamantieltä Aurinkotielle liittymistä on helpotettu tasausta loiventamalla ja suunnittelemalla odotustila kiertoliittymän yhteyteen. Kiertotilan yliajettavan kavennuksen materiaaliksi esitetään graniittinoppakiveä. Reunakivet esitetään tehtäväksi upotettavina graniittireunatukina ja ajoradat asfaltoidaan. Muiden tulosuuntien saarekkeet kivetään ja niihin asennetaan upotettavat reunatuet. Kuivatus hoidetaan painantein viheralueelle.


Valaistus uusitaan Aurinkotiellä välillä Kristofferinkatu – Maijamäen kiertoliittymä, Opintiellä Aurinkotien liittymän kohdalla sekä Venevalkamantiellä välillä Aurinkotie – Matkailijantie.


Lisätietoa katusuunnitelmasta:

Suunnitteluinsinööri
Vartiainen Nina
Gsm: +358 50 339 0562
etunimi.sukunimi@naantali.fi3.3.2017

Maijamäen kiertoliittymän katusuunnitelmasta


Tutustu suunnitelmaan:

(pdf-tiedosto)Tekninen lautakunta hyväksyi katusuunnitelmaehdotuksen ja päätti asettaa sen nähtäville:

(pdf-tiedosto)NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Maijamäen kiertoliittymän katusuunnitelma".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.