Humaliston I-alueen katusuunnitelmat

Katusuunnitelmat sisältävät Uolevi Raaden kadun, Humalistontien, Kopenkadun sekä kevyen liikenteen väylän nimeltä Humalistonaukio. Humaliston I-alue sijoittuu Armonlaaksontien ja satama-alueen väliin.


Naantalin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 11.6.2012 § 40 hyväksynyt Humaliston I-alueen asemakaavan muutoksen (Ak-304). Turun hallinto-oikeus hylkäsi 28.12.2012 antamassaan päätöksessä Naantalin kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyt valitukset.


Humaliston alue käsittää seuraavat kadut:

  • Uolevi Raaden katu välillä Armonlaaksontie - Humalistontie
  • Humalistontie
  • Kopenkatu välillä Satamatie - Humalistontie
  • Humalistonaukio (kevyen liikenteen väylä) välillä Uolevi Raaden katu – Kopenkatu.


Kadut on suunniteltu asfalttipäällysteisinä kaistaleveydeltään min. 3,5 metriä. Erillisten kevyen liikenteen väylien päällysteleveys on 3,0 metriä. Kopenkadun jalkakäytävän leveys on 2,3 metriä. Humalistonaukion rakennettavan alueen kokonaisleveys on 6,0 metriä jakaantuen seuraavasti: kevyen liikenteen väylän leveys 2,0 m, jalkakäytävän 2,0 m ja kivetyn istutuskaistan leveys 2,0 m. Humalistonaukion ja Kopenkadun jalkakäytävät sekä Humalistonaukiolle suunniteltu aukio laatoitetaan. Kopenkadulle on suunniteltu pysäköintitaskut lyhytaikaista pysäköintiä varten.


Katujen korkeusasema noudattelee pääosin nykyistä maanpinnan korkeutta liittyen olemassa oleviin katuihin. Nykyisten kiinteistöjen tonttiliittymät sijaitsevat nykyisillä paikoillaan.


Lisätietoja suunnitelmasta antaa:

Kunnallistekniikan suunnittelija

Vartiainen Nina

Gsm: +358 50 339 0562

nina.vartiainen@naantali.fi

2.10.2015

Humaliston I-alueen asemakaavan muutos


Tutustu suunnitelmaan:

(pdf-tiedosto)


   


  
Tekninen lautakunta hyväksyi katusuunnitelmaehdotukset ja päätti asettaa ne nähtäville:

(pdf-tiedosto)

  

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Humaliston katusuunnitelma".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.