Kaivokadun ja Uolevi Raaden kadun katusuunnitelma

Kaivokadun ja Uolevi Raaden kadun välillä Tullikatu - Käsityöläiskatu katusuunnitelmaehdotus on ollut nähtävänä Naantalin kaupungintalolla (Käsityöläiskatu 2, 4.krs.) 5.-19.2.2016 välisen ajan.


Suunnitelma käsittää koko Kaivokadun välillä Maariankatu – Tullikatu sekä Uolevi Raaden kadun välillä Tullikatu – Käsityöläiskatu.


Suunnittelun tavoitteena on ollut erityisesti kevyen liikenteen yhteyksien parantaminen keskustan ja rannan välillä sekä hulevesien hallinnan parantaminen. Suunnittelussa on pyritty myös selkeyttämään Tullikadun ja Käsityöläiskadun liittymän liikennejärjestelyjä.


Kadut on suunniteltu asfalttipäällysteisinä, ajoradan leveys vaihtelee suunnittelualueella 4,5 metristä 8,25 metriin. Jalkakäytävän materiaaliksi on suunniteltu betonilaattaa, pyörätieosuudet on suunniteltu asfalttipäällysteisinä. Jalkakäytävän leveys vaihtelee 2,75 metristä 9,0 metriin. Yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien leveys vaihtelee 3,75 metristä 5,5 metriin. Tasauksiin ei ole suunniteltu huomattavia muutoksia.


Pysäköintipaikkojen määrä on pyritty pitämään nykyisellään. Nykyinen puusto korvataan uusilla, samoin valaistus uusitaan.


Hulevesien hallinnan suunnittelun perustana on käytetty vuonna 2014 valmistunutta keskustan hulevesiselvitystä. Hulevesiä imeytetään puiden kasvualustoihin. Kaivokadulla lisätään putkikapasiteettia sekä Kaivokadun alimmassa kohdassa varmistetaan huleveden pääsy viemäriin lisäämällä normaalien ritiläkantisten hulevesikaivojen lisäksi myös kitakaivot.

Lisätietoa suunnitelmasta:


Suunnitteluinsinööri

Nina Vartiainen

Puh. +358 50 339 0562

nina.vartiainen@naantali.fi


8.3.2016


Kaivokadun vanha kaivo


Tutustu suunnitelmaan:

(pdf-tiedosto)Tekninen lautakunta hyväksyi katusuunnitelmaehdotuksen ja päätti asettaa sen nähtäville:

(pdf-tiedosto)NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kaivokadun ja Uolevi Raaden kadun katusuunnitelma".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.