Liikenne- ja kunnallistekninen suunnitteluLiikenne- ja kunnallistekniikan suunnittelusta vastaa yhdyskuntatekniikan osasto. Osasto vastaa lisäksi liikenteen ohjauksen suunnittelusta (esim. liikennemerkit) sekä liikenneturvallisuudesta ja esteettömyydestä katualueilla.


Katusuunnitelmat

Katu suunnitellaan voimassaolevan asemakaavan mukaisesti. Suunnitteluvaiheessa pyritään olemaan vuorovaikutuksessa kadun tulevien käyttäjien, kuntalaisten kanssa.


Katusuunnitelman sisällöstä on määrätty Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (9 luku 41 §) ja Maankäyttö- ja rakennuslaissa (12 luku  85 §). 


Katusuunnitelmat pidetään julkisesti nähtävillä 14 vuorokauden ajan (MRA 43 §), jonka aikana on muistutukset tehtävä. Kuulutus katusuunnitelman nähtäville asettamisesta on paikallislehdessä, kaupungin ilmoitustaululla, sekä kaupungin internetsivuilla. Lisäksi kirjallinen kuulutus lähetetään suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.


Katusuunnitelmat pidetään julkisesti nähtävillä kaupungintalon 4 kerroksessa osoitteessa Käsityöläiskatu 2, 21100, Naantali. Nähtävilläolon jälkeen suunnitelmat arkistoidaan.


Uusimpia suunnitelmia löytyy myös nähtävilläolon päätyttyä.

Ajankohtaisia katusuunnitelmia  >>


Katusuunnitelmien ABC eli mitä katusuunnitelma sisältää  >>


Liikenneympäristön kehittäminen ja liikenneturvallisuus

Liikennettä kehitetään toimivaksi kaikille käyttäjille. Kehittämissuunnitelmilla pyritään parantamaan liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.


Yhdyskuntatekninen osasto saa kuntalaisilta toimenpidealoitteita, joissa toivotaan liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä, kuten nopeusrajoitusten alentamista, hidasteen tai suojatien rakentamista. Kaikki aloiteet kirjataan jatkosuunnnittelua varten.


Liikenneturvallisuus ei ole vain teknisiä toimenpiteitä, vaan myös valistusta ja tiedottamista sekä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.


Ajankohtaisia kehittämishankkeita >> 

  


24.5.2018


Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Hirvi Mika
Gsm: +358 50 464 9902
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Suunnitteluinsinööri
Vartiainen Nina
Gsm: +358 50 339 0562
etunimi.sukunimi@naantali.fi

Soittajankatu Linkit:


Finlex lakitietokanta >>
Liikenneturvallinen kunta - logoNAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Liikenne- ja kunnallistekninen suunnittelu".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.