Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Turun seudun turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma on valmistunut. Suunnitelman tavoitteena oli laatia seudun kuntien alueelle toteutusmahdollisuuksiltaan realistinen suunnitelma. Painopiste on erityisesti kestävien liikkumismuotojen edellytysten kehittämisessä.

 

Suunnitelma tehtiin seudullisena yhteistyönä

 

Mukana suunnittelussa ovat olleet Varsinais-Suomen Ely-keskus, Kaarinan, Naantalin, Paimion, Raision ja Turun kaupungit sekä Liedon, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Ruskon ja Sauvon kunnat. Konsulttina on toiminut Ramboll Finland Oy. Turun seudun turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma liitteineen löytyy sivun oiken laidan linkistä. Suunnitelman lyhennettyyn versioon eli Naantalia koskevaan osuuteen voi tutustua sivun oikean laidan tiedostosta.

 

Liikenteellisiä vaaranpaikkoja kysyttiin myös asukkailta

 

Suunnitelman laatimiseen liittyvä asukaskysely järjestettiin keväällä 2011. Suunnitelman lähtöaineistona on käytetty Naantalin vaaranpaikat-karttaa (sivun oikeassa laidassa), johon on koottu asiantuntijoiden, asukkaiden ja koululaisten mielestä liikenteellisesti vaaralliset kohteet Naantalissa sekä onnettomuustilastojen mukaiset ongelmakohdat. 

 

Suunnitelma toimii ohjenuorana

 

Suunnitelman kuntakohtaisiin toimenpideohjelmiin on kerätty vaikutuksiltaan tehokkaita toimenpiteitä, joiden toteuttaminen on mahdollista lähivuosien aikana. Pienimmillään toimenpiteet ovat nopeuden alentamisia sekä näkemien raivauksia, mittavimpia ehdotettuja kohteita ovat mm. korotetut liittymät ja kiertoliittymät. Katso Naantalin toimenpideohjelma sivun oikeasta laidasta.

 

Suunnitelmassa on laadittu henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähenemätavoite. Tavoitetta ei voida saavuttaa ainoastaan liikenneympäristöön kohdistuvilla teknisillä toimenpiteillä, vaan keskeisessä roolissa ovat myös asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen.  

20.11.2012

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Liikenneturvallisuussuunnitelma".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.