Manner-Naantalin viitoitus

Manner-Naantalin viitoitussuunnitelma on laadittu parantamaan kevyen liikenteen viitoitusta etenkin keskustan alueella. Suunnitelman laadinnan yhteydessä on käyty läpi olemassa oleva viitoitus, viitoituksen kunto ja laatu sekä pyritty nostamaan esille oleelliset viitoituskohteet.


Manner-Naantalin alueella sijaitsevat viitat ja opasteet on inventoitu vuonna 2015. Suurin osa viitoista sijaitsee katualueilla tai muilla kaupungin ylläpitämillä liikennealueilla. Inventointiin sisällytettiin myös maantien viitoituksen inventointi. Maanteillä tienpitäjänä toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus. Inventoinnissa kiinnitettiin huomiota myös viitoituksen laatuun.


Toimenpidesuunnittelussa keskityttiin parantamaan kevyen liikenteen viitoitusta sekä valitsemaan esiin nostettavat oleelliset viitoituskohteet. Keskusta-alueen kevyen liikenteen viitoituksessa on tarkoitus ohjata jalankulkijat halutuille reiteille.


Varsinainen toimenpidesuunnitelma sisältää neljä suunnitelmapiirustusta, joissa on esitetty toimenpide-ehdotukset sekä toimenpiteiden jälkeinen tila Manner-Naantalin alueella lukuun ottamatta keskustan aluetta sekä erikseen keskustan alueella.


Lisätietoa suunnitelmasta:


Suunnitteluinsinööri

Nina Vartiainen

Puh. +358 50 339 0562

nina.vartiainen@naantali.fi

20.1.2016

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Manner-Naantalin viitoitus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.