Keskustan kehittäminen - taustaa -

KAAVOITUSKATSAUS 2008 

 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavoituskatsauksen 4.2.2008 §53. Keskustan kehittämisestä kaavoituskatsauksessa todetaan:

 

"Keskustan kehittämistyö on käynnistynyt toiminnallis-taloudellisen selvityksen laatimisella. Työ teetettiin konsultilla ja se on valmistunut. Koko kehittämistyötä ohjaa työryhmä, jonka puheenjohtajana on tekninen johtaja. Sen tehtävänä on koordinoida laaja-alaista tehtäväkenttää siten, että alueen piiriin liittyvät hankkeet valmistellaan liitettäväksi lähivuosien kaavoitus-, suunnittelu-, ja investointiohjelmiin. Keskustan kehittämistyö edellyttää vuorovaikutteisuutta hyvin monien eri tahojen kanssa. Naantalin matkailustrategiaehdotuksessa esitetyt keskustan kehittämiseen liittyvät aloitteet otetaan huomioon asiaa valmisteltaessa.

 

Kevään 2008 aikana käynnistetään keskustan alueen rakennemallityö. Alueen asemakaavan/asemakaavojen muutoksen/muutosten aloittamisesta päätetään kaupunginhallituksen erillisellä päätöksellä sen jälkeen, kun kaupunginhallitus on hyväksynyt rakennemallityön."

 

TORISUUNNITELMAT

 

Tori on keskeinen osa Naantalin keskustaa. Naantalin torin suunnitelmaehdotus oli yleisesti nähtävillä 8.2.-22.2.2008. Torin korjaus on käynnissä.

 

KAUPALLISTEN PALVELUIDEN SELVITYS

 

Selvityksen on laatinut konsulttityönä Tuomas Santasalo Ky. Viereisessä keltaisessa laatikossa linkki tiedostoon.

 

KEHITTÄMISTYÖN TAVOITTEET

 

Työn tavoitteena on selvittää keinoja, joilla:

 • ympäristön viihtyisyyttä, turvallisuutta ja toimivuutta voidaan lisätä
 • asumisen, yritystoiminnan ja palvelujen kehittämisedellytyksiä voidaan parantaa
 • voidaan käydä kehittämistoimenpiteitä koskevaa julkista keskustelua

 

ERITYISKOHTEET

 

Työryhmä on alustavasti nimennyt keskustan kehittämisen erityiskohteet. Ne ovat:

 

 • torin alue
 • linja-autoaseman alue

 • Tullikadun ja Kaivokadun sekä Käsityöläiskadun ja Uolevi Raaden kadun risteysalueet ympäristöineen

 • uudet marketit ja niiden yhdistäminen keskustarakenteeseen

 • yleisilme: opasteet, siisteys, mainonta, julkisivut, kadunkalusteet

 • pysäköintiasiat ja kuljetukset

 • kävelykeskustan tutkiminen

 • tapahtumat

 • kaupungin kiinteistöt

 • muut kehityskiinteistöt 

 

10.3.2014

 

 

 

Torielamaa220.jpg

 

NAANTALIN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN SELVITYS


Tuomas Santasalo Ky:n 20.11.2007 laatima selvitys

 

 
 

PALAUTE

 

Ohessa koosteita tulleesta palutteesta PDF-muodossa.

 

   

 

 

  

SEURANTATYÖRYHMÄ


Seurantatyöryhmä on aloittanut toimintansa. Tässä työryhmän kokousten muistiot.

      

 

MIELIKUVAKARTTA


Keskustan voi kokea monella tavalla. Tässä yksi karttaesitys siitä, mikä on Naantalin keskusta.

 

 

 

Näkymä lounaasta torille PIENI210.jpg 

         

SELVITYKSIÄ


Lähiympäristön kaupallisesta tilanteesta on tehty useita selvityksiä. Tässä muutama linkki:

 

 

Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys (Varsinais-Suomen Liitto ja Entrecon Oy)

 

Myllyprojekti (Turun kauppakorkeakoulu)

 

 

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Keskustan kehittäminen -taustaa".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.