Yleisten alueiden luvat

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kaupungin lupaa. Samoin mainontaan kaupungin alueella tarvitaan maanomistajan lupa.

Katu- ja viheralueilla tehtävät kaivutyöt

Yleisillä alueilla tehtäviä töitä ovat mm. johtojen, kaapeleiden ja niihin liittyvien laitteiden rakentamiseksi ja korjaamiseksi tehtävät maankaivutyöt.


Sijoitus- ja kaivulupahakemus lähetetään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sähköpostilla osoitteeseen: ya.lupapiste@naantali.fi. Hakemuksessa on mainittava tarkka kaivupaikka, kaivun ajankohta sekä kaivutöiden arvioitu kesto. Hakemukseen on liitettävä asemapiirros, josta selviää kaivutyön laajuus. Töitä ei saa aloittaa ilman kaupungin lupaa.


Ennen kaivutöiden aloittamista on selvitettävä kaikkien johtojen ja kaapeleiden sekä muiden maanalaisten laitteiden sijainti.


Työt tulee suunnitella siten, että liikenteelle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa eikä turvallisuus vaarannu. Tarvittaessa tulee esittää liikenteenohjaussuunnitelma.


Yleisten alueiden vuokraaminen

Katualueen tai muun yleisen alueen vuokraus määräajaksi on mahdollista esimerkiksi työmaan varastoalueeksi tai tapahtuman järjestämiseen. Aluetta haetaan vuokrattavaksi lähettämällä hakemus sähköpostilla osoitteeseen: ya.lupapiste@naantali.fi. Hakemuksesta on selvittävä alueen työnaikainen käyttötarkoitus, alueen sijainti ja laajuus, vuokrauksen kesto sekä vastaavan henkilön yhteystiedot ja laskutustiedot.


Tekninen lautakunta vahvistaa vuosittain katu- ja puistoalueen vuokrahinnat. Pitkäkestoiset ja laaja-alaiset vuokraukset sovitaan erikseen tapauskohtaisesti. 1.1.2016 alkaen katualueen vuokraa ei peritä touko- eikä syyskuussa. Puistoalueella vuokraa ei peritä syys- eikä lokakuussa. Ns. vapaina kuukausinakin on tehtävä lupahakemus.


Vilkkaimman kesäkauden aikana ydinkeskustan ja vanhan kaupungin keskeisillä alueella katu- tai puistoalueita ei vuokrata.


Mainostaminen katualueella

Teiden ja katujen varsille pystytettäville väliaikaisillekin mainoskylteille ja -laitteille on aina haettava lupa. Luvan myöntää yhdyskuntatekniikan päällikkö.


Ilman lupaa voidaan sijoittaa A-telineitä liiketilan seinustalle niin, etteivät ne haittaa kadun tai yleisen alueen käyttöä. Jalkakäytävälle irrallisia mainostelineitä ei saa asettaa ellei vapaan kulkutilan leveydeksi jää vähintään 1,5 metriä.


Luvattomat tai vastoin ohjeita sijoitetut mainokset voidaan tarvittaessa poistaa.


Pysäkkikatoksiin ja valaisinpylväisiin sijoitettavista mainoksista tehdään yleensä pitkäaikainen sopimus.


24.5.2018

Tilapäiset liikennejärjestelyt työmaalla


Lupahakemukset:

ya.lupapiste@naantali.fi


Vs. tekninen johtaja
Hirvi Mika
Gsm: +358 50 464 9902
etunimi.sukunimi@naantali.fi


Kaupunginpuutarhuri
Viertola Esa
Puh: +358 2 434 5413
Gsm: +358 50 339 0530
etunimi.sukunimi@naantali.fi


Varikkopäällikkö
Salonen Vesa
Gsm: +358 50 339 0524
etunimi.sukunimi@naantali.fi


Irrallinen mainos katualueella


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Yleisten alueiden luvat ".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.