Yksityistiet

Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Naantalin kaupungin alueella on virallisia yksityisteitä 207 kappaletta ja avustuksen piirissä on n. 100 tiekuntaa.


Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon, jokainen sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa. Yksityisteiden valitusviranomaisena toimii tielautakunta.


Tielautakunta


Kunnilla tulee yksityistielaissa määrättyjä tehtäviä varten olla monijäseninen toimielin, tielautakunta. Naantalissa kaupungin tielautakuntana toimii viisijäseninen teknisen lautakunnan alainen tiejaosto, jossa kullakin on henkilökohtainen varajäsen.


Tiejaoston tehtävät on pääsääntöisesti määrätty laissa yksityisistä teistä (358/1962) 52 §. Jaosto on toimivaltainen käsittelemään ns. ennestään olevia teitä eli rasiteteitä jotka on perustettu toimituksessa.


Päätettäviä asioita ovat mm. tiekuntien perustamiset, yhdistämiset, erottamiset, tienosan liittäminen tiekunnan teihin, valitukset tiekunnan kokouksen päätöksistä (30 pv kokouksesta) sekä erilaiset tiekunnan ja osakkaiden väliset erimielisyydet.


Tiejaoston toimitus


Asiat tuodaan jaoston käsiteltäväksi kirjallisella hakemuksella.

Hakemus jätetään osoitteeseen:

Naantalin kaupungin kirjaamo, tiejaosto

PL43 (Käsityöläiskatu 2) 21101 Naantali


Jaosto päättää asian toimituksessa, jonne kutsutaan asianosaiset vähintään 10 päivää ennen toimitusta postitse, suoritetaan asianosaisten kuuleminen ja julistetaan päätös.

Tarvittaessa jaosto suorittaa katselmuksen paikan päällä.


Toimituksesta määrätään toimitusmaksu yleensä hakijalle ja siitä annetaan haluavalle valitusosoitus maaoikeuteen.


Tienosan liittäminen tiekuntaan, tiekuntien yhdistämiset ja erottamiset on aina käsiteltävä tiekunnan kokouksessa ennen kuin jaosto voi asian päättää.


Lisätietoja antaa tiejaoston sihteeri.Tieavustukset


Naantalin kaupunki myöntää avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparantamiseen. Kunnossapitoavustusta myönnetään teille, joiden varrella on pysyvää asutusta tai tietä käytetään yleisesti muuhunkin liikenteeseen kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin.


Lue lisää >>


12.9.2018

yksityistie_lisakilpi.jpg
Tiejaoston sihteeri ja esittelijä:


Maanmittausinsinööri
Keva Birit
Gsm: +358 44 733 4702
etunimi.sukunimi@naantali.fiYksityistieavustukset >>LINKKEJÄ:


Ilmoita tiekunnan yhteystiedot yksityistierekisteriin >>


Laki yksityisistä teistä (Finlex) >>


Naantalin teknisen lautakunnan tiejaoston kokoonpano >>

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Yksityistiet".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.