Avustuksia liikunta- ja nuorisotyön tukemiseen 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on päättää kaupungin talousarviossa liikunta- ja nuorisotoiminnan tukemiseen varattujen määrärahojen käytöstä.


Vuoden 2019 avustukset ovat haettavana seuraavasti:


  • 29.3. klo 15.00 mennessä  perusavustukset, kohdeavustustukset ja vapaa-aikalautakunnan valmennusapurahat nuorille urheilijoille.


  • 31.8. klo 15.00 mennessä ohjaajapalkkiot. 


Avustusanomus tehdään oikeasta reunasta tulostettaville lomakkeille ja ne on palautettava liitteineen määräaikaan mennessä Naantalin kaupungin kirjaamoon, käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2 tai postitse os. Naantalin kaupunki, kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali. Lomakkeita voi noutaa myös kaikista kaupungin palvelupisteistä.


Avustuksen myöntämisen edellytykset

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksia voidaan myöntää nuoriso- ja liikuntatoimintaa sekä kulttuuritoimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille, joiden kotipaikka tai toiminnan kohde on Naantali.


Perusavustukset


Perusavustuksella tuetaan yhdistyksen vuotuista toimintaa. 


Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus sekä hakijan taloudellinen asema, muualta saatava tuki ja omatoimisuus varojen hankinnassa.


Kohdeavustukset


Yksilöityjä kohdeavustuksia voidaan myöntää liikunta- ja nuoriso- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä muiden kertaluontoisiksi tai vakiintumattomiksi katsottavien hankkeiden toteuttamiseen.


Valmennusapuraha


Valmennusapurahaa myönnetään yksittäisen nuorten urheilijan tueksi yhteensä kolmelle urheilijalle, kahdelle alle 20-vuotiaalle ja yhdelle 20-29 vuotiaalle. Valmennusapurahaa voivat hakea naantalilaiset nuoret urheilijat. Valmennusapurahan anomiseksi tehdään vapaamuotoinen ja perusteltu hakemus, joka osoitetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle.


Ohjaajapalkkiot


Ohjaajapalkkioita myönnetään liikuntatoiminnan osalta nuorten alle 20-vuotiaiden urheiluohjauksen tukemiseen ja nuorisotoiminnan osalta nuorten ryhmissä tapahtuvan ohjaustoiminnan tukemiseen. Palkkiot myönnetään ajalta 16.8. - 15.8.


Tarkempia tietoja avustuksista, niiden anomisesta ja maksatuksesta saa Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustusohjesäännöstä.


8.2.2019


Täytä ja tulosta anomusten hakulomakkeet tästä:


Tutustu avustusohjesääntöön ennen lomakkeen täyttämistä! 


Seuraverkko

Tiedote:

Lisätietoja:

Puolakanaho Maija
Vapaa-aikatoimen sihteeri
Sivistyspalvelut
Liikuntapalvelut
Gsm: +358  40 063 8398
Fax: +358 2 435 8633
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Tullikatu 11, 3. krs
Sivistystoimisto
Aukioloajat ma-pe klo 9-15
Tullikatu 11
21100 Naantali

+358 2 4345 264 opetus

+358 2 4345 231 kulttuuri

+358 2 4345 381 vapaa-aika

+358 2 4345 320 tilanvaraus

sivistystoimisto(a)naantali.fi

Sijainti kartalla
NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Avustuksia liikunta- ja nuorisotyön tukemiseen".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.