Vapaa-aikalautakunnan avustusohjesääntö1 Yleistä


Vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on päättää kaupungin talousarviossa liikunta- ja nuorisotoiminnan tukemiseen varattujen määrärahojen käytöstä.


Kalenterivuosittain voidaan hakemuksesta myöntää perus- ja kohdeavustuksia sekä ohjaajapalkkioita nuoriso- ja liikuntatoimintaa harjoittaville yhteisöille ja yhdistyksille, joiden kotipaikka on Naantalin kaupunki tai joiden toiminnan kohde on Naantalin kaupunki.


Yksittäisten nuorten urheilijoitten tukena myönnetään vuosittain kahdelle urheilijalle hakemuksesta valmennusapurahaa.

2 Perusavustukset


Perusavustus myönnetään yhteisön tai yhdistyksen vuotuisen toiminnan tukemiseen. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus sekä hakijan taloudellinen asema, muualta saatava tuki ja omatoimisuus varojen hankinnassa.


Toimintavuoden perusavustukset julistetaan haettaviksi maaliskuun loppuun mennessä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kaupungissa julkaistaan.


Yhteisön tai yhdistyksen tulee liittää hakemukseen edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio.


3 Ohjaajapalkkiot


Liikuntatoiminnan ohjaajapalkkiot myönnetään nuorten alle 20-vuotiaiden urheiluohjauksen tukemiseen. Jakoperusteet ovat seuraavat:


1 Kertaharjoitukseen on osallistuttava yksilölajeissa vähintään kaksi ja joukkuelajeissa vähintään viisi ohjattavaa.
Joukkuelajeissa avustuksen piiriin hyväksytään myös nimetyn apuvalmentajan ohjaustoiminta

edellyttäen, että ohjaustilaisuuteen osallistuu vähintään 13 ohjattavaa.


2 Jokainen ohjaaja on velvollinen pitämään ohjaustilaisuuksistaan
 harjoituspäiväkirjaa, jonka seuran johto varmentaa allekirjoituksellaan.


3 Ohjaajapalkkioihin hyväksytään joukkueen tai ryhmän osalta yksi harjoitus/päivä ja maksimissaan kolme harjoitusta/kalenteriviikko.


4 Ohjaajatasoja on kolme:


a)  A-taso
b)  B-taso
c)  C-taso


Ohjaajataso määräytyy koulutuksen ja suoritettujen kurssien sekä tutkintojen perusteella. Sivistystoimisto pitää rekisteriä ohjaajien suorittamista kursseista.


5 Ohjaajapalkkioita haetaan niihin tarkoitetulla lomakkeella, jonka seuran johto varmentaa allekirjoitukselllaan.


Nuorisotoiminnan ohjaajapalkkiot myönnetään nuorten ryhmissä tapahtuvan ohjaustoiminnan tukemiseen. Jakoperusteet ovat seuraavat:
 
1 Kertatilaisuudessa on oltava vähintään viisi osallistujaa.


2 Jokainen ohjaaja on velvollinen pitämään ohjaustilaisuuksistaan päiväkirjaa, jonka yhdistyksen johto varmentaa allekirjoituksellaan.


3 Ohjaajapalkkioiden osalta hyväksytään joukkueen tai ryhmän osalta yksi harjoitus/päivä ja maksimissaan kolme harjoitusta/kalenteriviikko.

4 Ohjaajapalkkioita haetaan niihin tarkoitetulla lomakkeella, jonka seuran johto varmentaa allekirjoituksellaan.


Ohjaajapalkkiot julistetaan haettaviksi elokuun loppuun mennessä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kaupungissa julkaistaan. Ohjaajapalkkiot maksetaan ajalta 16.8. - 15.8.


4 Kohdeavustukset


Yksilöityjä kohdeavustuksia voidaan myöntää liikunta- ja nuorisotapahtumien järjestämiseen sekä muiden kertaluontoisiksi tai vakiintumattomiksi katsottavien hankkeiden toteuttamiseen.


Kohdeavustukset julistetaan haettaviksi maaliskuussa, siten kuin kunnalliset ilmoitukset kaupungissa julkaistaan.

5 Avustusten hakeminen ja maksatus


Kohdeavustus maksetaan jälkikäteen, kun sivistystoimistolle on esitetty hyväksyttäviin tositejäljennöksiin perustuva tiliselvitys tapahtuman, hankkeen tai hankinnan toteuttamisesta. Tiliselvitys on esitettävä kuukauden kuluessa tapahtuman, hankkeen tai hankinnan toteuttamisesta.


6 Valmennusapurahat


Valmennusapurahaa myönnetään vuosittain hakemuksesta kahdelle lahjakkaalle nuorelle. Valmennusapurahaan ovat oikeutettuja naantalilaiset alle 20-vuotiaat nuoret urheiliijat.


Valmenneusapurahat julistetaan haettaviksi maaliskuun loppuun mennessä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kaupungissa julkaistaan. Valmennusapurahaa voi hakea urheilija itse tai hänen edustamansa seura.

7 Sakkomaksu


Mikäli avustusanomus on jätetty hakuajan päättymisen jälkeen, voi vapaa-aikalautakunta periä myönnetystä avustuksesta sen maksamisen yhteydesasä 15 %:n suuruisen sakkomaksun.


Avustusohjesääntö on hyväksytty vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 25.2.1998 ja
avustusohjesäännön muutos hakuaikoihin, vap. ltk 18.2.2009 ja 

päätös, että kohdeavustukset ovat haettavana vain kerran vuodessa, vap. ltk 12.12.2013

päätös, että sääntöä muutetaan valmennusapurahojen osalta, vap.ltk 5.11.2015

päätös, että sääntöä muutetaan ohjaajapalkkioiden osalta, vap.ltk 15.12.2016

13.9.2017

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Avustusohjesäännöt".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.