Njut av naturen och den unika skärgården

Den rena naturen och Nådendals läge vid Östersjön erbjuder goda frilufts- och fiskemöjligheter.


Friluftsliv


Du kan bekanta dig med naturen rätt fritt var som helst bara du kommer ihåg att iaktta allemansrätten, som är en allmän regel i Finland när man rör sig i naturen. Utöver friluftsliv kan du plocka bär och svamp som växer fritt i naturen.
 
Du kan också njuta av Nådendals natur längs Luolalanjärvi naturstig som försetts med skyltar. Luolalanjärvi är känd som en viktig fågelsjö. Den ligger på gångavstånd från stadens centrum. Längs sjöstranden finns det stigar och spångar som tillsammans utgör cirka 3 km samt två plattformar för fågelskådning. Särskilt under fåglarnas flyttid på våren och hösten kan man kryssa även sällsynta fågelarter, regelbundet förekommer t.ex. salskrake (Mergus albellus). Av de arter som häckar vid sjön kan nämnas svarthakedoppingen (Podiceps auritus), fisktärnan (Sterna hirundo) och buskskvättan (Saxicola rubetra).


Fiske


Fritidsfiske är en viktig naturhobby i Finland. Fritidsfiskarnas kvantitativt viktigaste fångstarter är abborre, gädda och mört. Att meta och pimpla är avgiftsfria allemansrättigheter. För alla övriga fiskeredskap måste man däremot skaffa tillstånd.

 
Fiskeavgifter i Nådendal

 
FÖR TURISTER är det tillåtet att fiska inom stadens vattenområden med följande metoder:

  • metspö eller pilk 
    - inga tillstånd behövs, det räcker att allemansrätten följs
  • fiske med drag så att det inte orsakar skada för det övriga fisket
     


16.5.2016

Nådendals stad
PB 43

21101 NÅDENDAL

Besöksadress: Käsityöläiskatu 2
21100 NÅDENDAL
Tfn +358 2 434 5111
palaute@naantali.fi© Nådendals stad

Du ger feedback för sida "Friluftsliv".

Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill få ett svar på din respons.

Du får feedback också till din e-postadress.

Ange nummer fem som ett tal.